Річний звіт
про діяльність Опорного закладу
«Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова
Лубенської районної ради Полтавської області»

     Робота Опорного закладу «Калайдинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.Д.Рубцова Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області»у 2021/2022 навчальному році була спрямована на реалізацію положень Конституції України, на виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів від 19 червня 2019 р. № 532 «Про затвердження Положення про опорний заклад освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»,постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової   освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 № 762, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2015 за № 904/27369 «Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу», наказу Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020року № 1115 «Про деякі питання організації дистанційного навчання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за №941/35224, наказу Міністерства освіти і науки України від 25 червня 2018 року № 677 «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних і комунальних закладах загальної середньої освіти», створення умов для забезпечення доступу громадян до якісної освіти, вдосконалення культурних   і національних освітніх прав і запитів усіх громадян, утвердження високого статусу педагогічних працівників у суспільстві, в галузі освіти громади.

 
У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної проблеми: «Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи», методичної проблеми: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму» та виховної проблеми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».
 
Мережа класів та контингент учнів
 
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження і розвитку шкільної мережі.
 
На початку 2021/2022 навчального року у школі було відкрито 11 класів, із них 1-4-х - 4 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х – 2 класи. Мова навчання – українська. Профіль навчання в старшій школі – українська філологія.
 
Станом на 05.09.2021 кількість учнів становила 197 осіб.Середня наповнюваність учнів у класах складала – 17,9 осіб.
 
Упродовж року із школи вибуло 4 учнів, прибуло 2 учні. У березні-травні 2022 року у закладі навчалося 9 дітей із тимчасово окупованих територій. У той же час 10 учнів закладу навчалися за межами області, країни. Кількість учнів на кінець навчального року становила - 195 осіб.
 
Для забезпечення своєчасного й у повному обсязі обліку дітей шкільного віку та учнів, на виконання ст. 53 Конституції України, ст.ст. 13, 665 Закону України «Про освіту», ст.37 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей   шкільного віку та учнів», керуючись п.п.3.6. ч.1ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти вчителями школи було проведено облік дітей та підлітків шкільного віку, було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, які проживають за територією обслуговування закладу.
 
Адміністрацією та педагогічним колективом закладу було:
 
·     складено список дітей майбутніх першокласників на 2022/2023 навчальний рік;
 
·     складено та подано до Управління освіти статистичні звіти за затвердженими формами про кількість дітей і підлітків шкільного віку території обслуговування школи;
 
·     складено та подано до Управління освіти статистичний звіт Форма № 77-РВК.
 
Перспективою на 2022/2023 навчальний рік контингент майбутніх першокласників складатиме 13 дітей.
 
Стан працевлаштування випускників
 
          На виконання ст. 53 Конституції України, ст. 35 Закону України «Про освіту» в частині здобуття молоддю повної загальної середньої освіти та працевлаштування випускників 9-х та 11-го класів, з метою контролю за охопленням повною загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку в закладі була проведена така робота:
 
·         школа забезпечена законодавчими та нормативними документами, які передбачають обов’язкову повну загальну середню освіту;
 
·         під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час проводилася профорієнтаційна робота з учнями;
 
·         працювали з випускниками з метою залучення до навчання у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитацї;
 
·         згідно з графіком проведення профорієнтаційних заходів з учнями 8-10 класів у 2021/2022 навчальному році з жовтня по травень проводилися профорієнтаційні заняттях щодо підвищення престижу професій, необхідних на ринку праці;
 
·         на класних годинах учителі вчили дітей вірно обирати та здобувати професію, вміло знаходити роботу за професією, розкривали певні правила та прийоми пошуку роботи, допомагали уникати помилок, оволодівати навичками правильно:
 
-          використовувати джерела що містять інформацію про навчальні заклади та наявність вакансій;
 
-          складати резюме і листи до роботодавців, об’яви про пошук роботи;
 
-          спілкуватися з роботодавцем,
 
-          оформляти анкети та інші документи для вступу до вищих навчальних закладів та прийому на роботу;
 
-          підготуватися до співбесіди з роботодавцем, щоб успішно її пройти;
 
·         здійснено психодіагностичне обстеження дітей щодо вибору професій за необхідністю.
 
У школі робота була спрямована на всебічне охоплення випускників повною загальною середньою освітою, здійснювався контроль за навчанням, в наявності документи, що підтверджують подальше навчання та працевлаштування випускників
 
Робота з кадрами
 
У 2021/2022 навчальному році у школі працював 21 педагогічний працівник, у тому числі 1 директор, 2 заступники з навчально-виховної роботи, 1 педагог-організатор, 1 практичний психолог.
 
90% вчителів мають повну вищу освіту на рівні спеціаліста, 1 вчитель має освіту молодшого спеціаліста.
 
Якісний склад вчителів-предметників має наступний розподіл за кваліфікаційними категоріями:
 

1

Вища категорія

16

 

2

І категорія

2

 

3

ІІ категорія

2

 

4

Спеціаліст

0

 

5

«Учитель-методист»

3

 

6

«Старший учитель»

13

 

7

«Відмінник освіти України»

1

 

8

Заслужений учитель України

1

 
 

Предмет викладання

Кількість вчителів

Вища категорія

І

категорія

ІІ

категорія

спеціаліст

З них мають звання

Початкові класи

4

3

0

0

1

4

Українська мова

та література

3

3

0

0

0

3

Зарубіжна література

1

1

0

0

0

0

Англійська мова

2

2

0

0

0

2

Історія

2

1

0

1

1

1

Математика

2

2

0

0

0

2

Інформатика

1

1

0

0

0

1

Біологія

1

0

0

0

1

0

Трудове навчання

1

1

0

0

0

1

Музичне

мистецтво

1

0

1

0

0

0

Основи здоровя

1

0

0

1

0

0

Фізична культура

1

1

0

0

0

1

 
У школі упродовж 2021/2022 навчального року працювало:
 
·     вчителів, що отримують пенсію – 4 особи;
 
·                 педагогічних працівників, що знаходяться у відпустці по догляду   за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством – 1 особа. Таким чином, в школі проводилась системна робота по забезпеченню освітнього процесу кваліфікованими кадрами, проводилась робота з соціального захисту учителів. У наступному навчальному році слід посилити роботу з питань:
 
- працювати в напрямку забезпечення соціального захисту вчителів;
 
- знаходити можливості для матеріального стимулювання якісної роботи педагогів.
 
Упровадження мовного законодавства
 
У 2021/2022 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.
 
Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:
 
·      створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;
 
·      забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;
 
·      залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;
 
·      створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища;
 
·      здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.
 
·      заклад освіти проводить набір дітей в 1-й клас лише з українською мовою навчання;  
 
·      школа працює за навчальним планом з українською мовою навчання;                          
 
·     державною мовою викладаються всі навчальні дисципліни інваріантної та варіативної складової навчального плану закладу освіти;
 
·     учнів, що не вивчають українську мову, в школі немає;
 
·     всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, через систему самоосвітньої роботи;
 
·     діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;
 
·     державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання;
 
·     тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою;
 
·     інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою;
 
·     у всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит;
 ·  в шкільній бібліотеці оформлені тематичні полички та папки: “Українська національна символіка”, “Мова – душа народу» ;
    ·     постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів;
 
·     з метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: конкурси ораторського мистецтва, українські ігри та козацькі забави тощо.
 
Таким чином, в школі проводилась спланована системна робота щодо впровадження мовного законодавства.
 
Впровадження ІКТ
 
Відповідно до Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указів Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти”, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, від 23.03.2020 № 1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину»,пріоритетними напрямками діяльності школи у 2021/2022 навчальному році щодо впровадження ІКТбули:
 
·     впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у освітній процес;
 
·     використання освітніх платформ «Нові знання», «Googlclassroom», «Всеосвіта», «На урок», месенджерів "Viber», «Telegram» під час організації дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень під час поширення коронавірусної інфекції, в період воєнного стану;
 
·     формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;
 
·     удосконалення інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу;
 
·     оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності.
 
Головна меташколи в питанні впровадження сучасних інформаційних технологій- надання нового підходу до інформатизації системи освіти, що передбачає виконання наступних складових:
 
·     створення умов для оволодіння учнями та вчителями сучасними інформаційними                                      і комунікаційними технологіями;
 
·     підвищення якості навчання завдяки використанню інформаційних ресурсів Internet;
 
·     інтенсифікація освітнього процесу й активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 
·     створення умов для широкого впровадження нових інформаційних технологій в освітній процес (особливо під час карантинних обмежень та воєнного стану);
 
·     підвищення ефективності управління закладом загальної освіти;
 
·     створення умов для активації школи у електронних ресурсах «ІСУО» та «ЄДЕБО».
 
Упродовж 2021/2022 навчального року здійснено наступні заходи щодо інформатизації та комп’ютеризації школи:
 
·     продовжено роботу щодо створення і постійного оновлення веб-сайту школи;
 
·     вводиться в практику роботи проведення відкритих уроків та позакласних заходів вчителів-предметників із використанням комп’ютерних технологій;
 
·     встановлено персональні компютери практично в усі навчальні кабінети;
 
·     мультимедійний проектор, телевізори SMART використовувалися для забезпечення більш високої якості проведення уроків, позакласних заходів, педагогічних рад, нарад, семінарів, конференцій тощо.
 
Таким чином, в школі проводилась системна робота з впровадження ІКТ. Але серед значних недоліків слід назвати: володіння ІКТ повною мірою не всіма педагогічними працівниками.
 
Тому у 2022/2023 навчальному році слід продовжити:
 
 • навчання педагогічних працівників щодо оволодіння ІКТ, особливо інструментами дистанційного навчання;
 • забезпечення більш широким колом електронних навчальних посібників для використання у освітньому процесі;
 • забезпечення ефективної роботи учасників освітнього процесу у електронних ресурсах «ІСОУ», «ЄДЕБО» та «КУРС. ШКОЛА».
 •  

  Реалізація освітньої програми та  навчального плану

   

  за 2021/2022 навчальний рік

   

  У 2021/2022 навчальному році освітній процес закладу освіти був організований відповідно до затверджених в установленому порядку освітньої програми, навчального плану і річного плану роботи школи.

   

  Відповідно до річного плану в грудні 2021 року та в травні 2022 року адміністрацією школи було здійснено аналіз виконання робочих навчальних планів і програм з навчальних предметів, під час яких враховувались  особливості закінчення 2021/2022 навчального року та результати різних видів контролю (фронтального, класно-узагальнюючого, тематичного). 

   

  Освітня програма закладу розроблена на виконання Закону України «Про освіту», постанов Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (для 1-4 класів),  від 23 листопада 2011 р. № 1392 (для 5-9-х класів, 10-11 класів) «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Типової освітньої програми розробленої під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затвердженої  наказом МОН України № 1272 від 08.10.2018, Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи, затвердженої наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019, наказу Міністерства освіти і науки  України від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти»,Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 р. № 405, Типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України  від 20 квітня 2018 р. №408.

   

             Навчальний план школи на 2021/2022 навчальний рік складено:

   

  І ступінь

   

  1-2 клас - Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 1-2 класи., затверджена наказом МОН України № 1272 від 08.10.2019 року

   

  3-4 класи - Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти розроблена під керівництвом Савченко О.Я. 3-4 класи, затверджена наказом МОН України № 1273 від 08.10.2019

   

  ІІ ступінь

   

  5-9 класи - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 405 від 20.04.2018,

   

  ІІІ ступінь

   

  10-11 клас - Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затверджена наказом МОН України № 408 від 20.04.2018.

   

    Навчальний план включав інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на  вивчення предметів,   на предмети та курси за вибором.

   

  Предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану викладалися                              за державними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України для використання   в  закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році.

   

  Під час перевірки виконання навчальних програм були проведені співбесіди з вчителями, перевірено ведення класних журналів, оформлені підсумкові звіти.

   

  Результати перевірки показали, що виконання навчальних програм в 1-11-х класах у межах часу, відведеного навчальним планом закладу освіти на навчальний рік на вивчення предметів (кількість годин за програмою та фактична кількість використаних годин) практично співпадає.

   

  У 1-11-х класах навчальні програми з усіх предметів виконано в повному обсязі, відхилення від навчальних програм незначні, хоча значна частина навчального матеріалу викладалась дистанційно (з використанням освітніх онлайн-платформ);

   

  обов’язкова кількість тематичних оцінювань з усіх навчальних предметів, що визначена чинними навчальними програмами, дотримана, тематичне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів за формою проведення було: усним, письмовим, різнорівневим тестуванням, практичною роботою відповідно до специфіки навчальних предметів;

   

  певні види письмових робіт у зв’язку із воєнним станом і дистанційною формою навчання були замінені іншими роботами, усними;

   

  варіативна складова навчального плану закладу освіти на 2021/2022 навчальний рік  в 1-11-х класах виконана.

   

  Виконання навчальних програм за 2021/2022 навчальний рік проаналізовано   та узагальнено в наказі по школі від 25.05.2021 № 30     .

   

  Інваріантна і варіативна складові навчального плану використані повністю.     Вчителі забезпечили виконання вимог програм щодо :

   

  проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт;

   

  оцінювання результатів освітньої діяльності учнів.

   

  Таким чином, робота з реалізації освітньої програми та навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової  навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

   

  Забезпеченість підручниками та навчальними програмами

   

  У 2021-2022 навчальному році шкільний компонент був цілком забезпечений навчальними програмами та навчальними підручниками, рекомендованими до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України: 1-4 класи – 99 %, 5-9 класи – 82 %,  10-11 класи – 99 %.

   

  Бібліотечний фонд школи становив:

   

  на традиційних і нетрадиційних носіях -  9286 примірника (без підручників);

   

  фонд підручників – 2590 примірника;

   

  Для 1-4 класів – 717 примірник;

   

  Для 5-9 класів – 1387 примірників;

   

  Для 10-11 класів – 486 примірника

   

  Таким чином, учні школи у 2018/2019 навчальному році були повністю забезпечені підручниками,  учні 1-х та 10-го класів отримали нові підручники . У наступному році слід продовжити системну роботу по 100%-му забезпеченню учнів підручниками (з урахуванням збільшення контингенту учнів).

   

  У січні-травні 2022 року школа взяла участь у конкурсному виборі підручників для учнів  9-х 5-х класів, який проводився Міністерством освіти і науки України разом з Інститутом модернізації змісту освіти.

   

                             Впровадження профільного та допрофільного навчання

   

           Упродовж навчального року впроваджувалися в освітній процес Державні стандарти початкової, базової і повної загальної середньої освіти. В школі у 2021/2022 навчальному році було  організовано роботу щодо впровадження допрофільного та профільного навчання. Дільність педагогічного колективу у даному напрямку здійснюваласть шляхом  створення системи спеціалізованої підготовки, зорієнтованої на індивідуалізацію навчання, а саме:

   

  в 5-7 класах – допрофільна підготовка (курс за вибором «Українознавство») з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

   

  в 10-11 класах – філологічний профіль навчання (додаткові години на вивчення української мови, літератури, історії України) з урахуванням побажань учнів та їх батьків.

   

         Курси за вибором викладалися за державними програмами з урахуванням регіонального компоненту.

   

                У школі проведено ряд організаційно-методичних та управлінських заходів щодо забезпечення профілізації старшої школи, а саме:

   

  діагностика створення профільних класів відповідно до анкетування учнів;

   

  оформлено  результати попереднього психолого-педагогічного спостереження  за схильностями учнів до того чи іншого напрямку;

   

  проаналізовано кадровий склад закладу освіти.

   

  Таким чином,  робота з реалізації робочого навчального плану повністю завершена. У наступному навчальному році слід звернути особливу увагу на раціональність розподілу годин інваріантної і варіативної складової навчального плану з урахуванням профільності і допрофільності навчання у школі.

   

  Результати навчальних досягнень учнів

   

  Упродовж навчального року вдосконалювалася система оцінювання навчальних досягнень учнів, як засобу гуманізації освіти. Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-4 класах підлягають вербальному, рівневому оцінюванню. Вербальну і рівневу оцінку можна виражати як усно, так і письмово. Рівень результату навчання рекомендовано визначати з урахуванням динаміки його досягнення та позначати буквами – «початковий» (П), «середній» (С), «достатній» (Д), «високий» (В).

   

  Результати оцінювання особистісних надбань учнів у 1-4 класах виражалося вербальною оцінкою, об’єктивних результатів навчання у 1-2 класах – вербальною оцінкою, у 3-4 класах – рівневою оцінкою (наказ МОН України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» №813 від 13.07.2021).

   

   Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснювалося за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

   

  У 2021/2022 навчальному році традиційно освітній процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти, використовувати знання в нестандартних ситуаціях.

   

  Здійснювався моніторинг навчальних досягнень учнів школи з метою покращення якісного показника.

   

  За підсумками 2021/2022 навчального року  із 195 учнів 1-11-х класів:

   

  71 учень 1-4-х класів оцінений вербально;

   

  182 учнів переведено до наступних класів;

   

  10 учнів 5-8,10-х класів нагороджені Похвальними листами;

   

  20 учні 9-го класу та 13 учнів 11-го класу отримали свідоцтвоа про здобуття базової  середної освіти та повної загальної середньої освіти.

   

  Таким чином, якість навчальних досягнень учнів в порівнянні з минулим навчальним роком залишилася на достатньому рівні. Але серед недоліків у роботі вчителів-предметників слід зазначити недотримання принципу академічної доброчесності, завищення результатів навчальної діяльності. Слід розробити кожному вчителеві систему заходів, направлених на ефективність роботи педагогів в напрямку підвищення якості освіти.

   

  Індивідуальне    навчання

   

  На виконання статті 13 Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту», наказів Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314, № 624 від 06.06.2016 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 905/29035 та № 635 від 24.04.2017 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 травня 2021року за №№ 645/30513 наказу Міністерства освіти і науки від 10.07.2019 № 955 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 №8», та згідно Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (розділ 4 п.3) «Оплата праці педагогічних працівників, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою», затвердженого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за №852/33823, на підставі висновоку лікувально-консультативної комісії КП «ЛЛІЛ» ЛМР розвитку дитини від 27.07.2021 № 71 ( індивідуальне навчання на 2019/2020 навчальний рік за станом здоров’я), заяви батьків учениці 1-го класу Крічфалушій Дарини, з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, з урахуванням індивідуальних особливостей та стану здоров'я дитини  було забезпечено  здобуття загальної  середньої освіти за індивідуальною формою.

   

  Індивідуальний навчальний план для здобуття загальної  середньої освіти за індивідуальною формою учениці 1-го класу на 2021/2022 навчальний рік складено з урахуванням Державного стандарту початкової освіти» (для 1-4 класів). погоджено на засіданні педагогічної ради школи протокол від 25.08 2021 № 1.

   

  Розклад занять був затверджений директором школи за погодженням з батьками учениці. Облік занять здійснювався в окремому журналі встановленого зразка.

   

  Інклюзивне навчання

   

          На виконання Закону України «Про освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2011 №872 (зі змінами, внесеними Постановою КМ від 09.08.2017 № 588),  Листа МОНу від 30.08.2021 № 1/9-436 «Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти у 2021/2022 навчальному році», витягів з протоколів засідання психолого-медико-педагогічної консультації  від 02.07.2021 року №ІРЦ-85782/2021/243875, заяви батьків та з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання їх соціалізацію та інтеграцію в суспільстві у 2021/2022 навчальному році був утворений клас з інклюзивним навчанням:

   

  1 клас – 14 учнів в т.ч. учень із затримкою психічного розвитку – Міщенко Назар Юрійович.

   

  Класний керівник – Нечипоренко Марія Сельвестрівна.

   

      Для організаційно-методичного забезпечення інклюзивного навчання були розроблені «Заходи по організації інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми потребами», видані накази по школі: наказ «Про організацію інклюзивного навчання у 2021/2022 навчальному році» від 08.10.2021 № 78, наказ «Про створення та організацію роботи психолого-педагогічної команди супроводу дитини з особливими освітніми потребами від 08.10.2022 № 79.

   

       Індивідуальний навчальний план для учня 1 класу складено у відповідності до Державного стандарту початкової освіти (постанова КМУ від 21.02.2018 № 87) та Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (1-2 класи), розробленої під керівництвом О.Я. Савченко та затвердженою наказом МОН України від від 08.10.2019 року № 1272.

   

         Команда супроводу в складі постійних учасників та залучених фахівців в активній співпраці з батьками учнів з особливими освітніми потребами розробили індивідуальні програми розвитку для  дитини та систематично проводили моніторинг її виконання з  метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини.

   

      Розклад навчальних та корекційно-розвиткових занять для учня з особливими освітніми потребами був затверджений директором школи, погоджений  директором Лубенського ІРЦ та батьками учня.

   

      Облік навчальних занять здійснювався в окремих журналах державного зразка. Корекційно-розвиткові заняття   проводилися працівниками школи згідно навчального плану, облік занять здійснювався в окремих журналах.

   

        Навчання учнів здійснювалось з урахуванням особливостей освітніх потреб учнів на основі використання особистісно-орієнтованого підходу. Оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснювалось згідно критеріїв оцінювання.

   

     Питання організації інклюзивного навчання розглядались  на нараді при директорові  (грудень 2021 року, травень  2022 року).

   

  Результати державної підсумкової атестації

   

  Відповідно до статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти» (проект № 7132 від 10.03.2022), Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», пункту 8 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630, пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р «Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації», пункту 3 розділу І, пункту 6 розділу IV Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979, та з метою збереження життя і здоров'я учнів в умовах воєнного стану учні, які завершують здобуття початкової, базової, повної загальної середньої освіти звільнені у 2021/2022 навчальному році від проходження державної підсумкової атестації.

   

  У документах про освіту учнів, звільнених від державної підсумкової атестації,  зроблено запис «звільнений(а)».

   

  У звʼязку з бойовими діями на території України у 2022 році був проведений національний мультипредметний тест замість зовнішнього незалежного оцінювання.

   

                                 Участь випускників 11-го класу у ЗНО-2022

   

          Упродовж 2021/2022 навчального року з випускниками 11-го класу проводилась системна планова робота з питань підготовки і участі у ЗНО-2022. 13 учнів 11-го класу навчались за профілем «Українська філологія». Усі учні вчасно пройшли реєстрацію для учасників ЗНО, отримали відповідне підтвердження для допуску до участі у мультипредметному тесті. Протягом навчального року вчителями-предметниками була організована підготовка учнів до участі у ЗНО-2022. На уроках, а у березні – травні дистанційно, проводилось повторення навчального матеріалу, розроблялись і впроваджувались в освітній процес різнорівневі тестові завдання для учнів, були оформлені відповідні наочні матеріали (стенди) для інформаційної підтримки абітурієнтів. У травні-червні роводились консультації для окремих груп учнів із української мови та літератури, математики, історії України.

   

  Таким чином, роботу в школі по підготовці випускників до ЗНО можна вважати такою, що відповідає сучасним вимогам.

   

  Для покращення якості результатів ЗНО слід більш широко впроваджувати в освітній процес різнорівневі тестові технології, дотримуючись Програм підготовки учнів до ЗНО з предметів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Питання результативності участі учнів у ЗНО розглянути на засіданні педагогічної ради у жовтні 2022 року.

   

  Методична робота

   

  У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією педагогічної  теми “Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи» та методичної теми: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

   

  На виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку, інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України заклад освіти створював оптимальні умови для забезпечення конституційного права кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту, отримання молоддю повної загальної середньої освіти. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту, який відповідає сучасним нормативно-правовим документам, що регламентують діяльність загальноосвітніх закладів.

   

  Методична робота педагогічного колективу була спрямована на створення оптимальних умов для підвищення професійної майстерності вчителів, передбачала систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяла підвищенню рівня методичної і фахової компетентності педагогічних працівників школи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки, інноваційних освітніх технологій, передового досвіду, а саме:

   

  створення умов для розвитку інноваційної діяльності, педагогічної ініціативи вчителів для забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти та отримання повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

   

  оновлення освітнього процесу шляхом активного впровадження інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної роботи;

   

  підвищення професійної компетентності вчителів;

   

  інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін, оволодіння технологіями пошуку і опрацювання необхідної інформації в Інтернеті   та залучення учителів до використання інформаційних ресурсів;

   

  сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самостійної методичної роботи з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

   

    Робота над єдиною методичною темою підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку кожного вчителя, надала чіткості, цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів, активізувала форми методичної роботи.

   

    У 2021/2022 навчальному році основними формами методичної роботи з педагогічними працівниками школи були: педагогічна рада, методичні об’єднання вчителів-предметників, методичне об’єднання класних керівників, інструктивно-методичні наради,  творчі групи, методичні студії, методичні івенти, курси підвищення кваліфікації, атестація, самоосвіта.

   

              Пріоритетні напрямки діяльності школи реалізовувались шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій, методики активного і інтерактивного навчання і виховання учнів, компетентнісного підходу до навчання школярів. Значна увага приділялась підвищенню якості навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників школи в умовах дистанційного навчання, організації роботи з обдарованими та здібними учнями, здійснення моніторингу якості освіти у закладі.

   

  Упродовж року в школі працювали такі методичні об’єднання:

   

  Учителів предметів суспільно-гуманітарно циклу (керівник Скребець С.І.

   

  Учителів предметів природничо-математичного циклу (керівник Крутій Н.В.)

   

        3.Учителів початкових класів (керівник Щербак Т.М.

   

        4. Класних керівників (керівник Десятник Т.В.)

   

  Методичні об’єднання відігравали головну роль в реалізації головних завдань  та методичної проблеми школи. На засіданнях ШМО обговорювались питання результатів навчальної діяльності, контрольних робіт учнів, надавалась методична допомога педагогам, що атестуються тощо. На заключних підсумкових засіданнях шкільних методичних об'єднань зроблений аналіз їх роботи за рік, складені проекти планів роботи на наступний навчальний рік.

   

  Педагоги школи щорічно презентують творчі доробки різних рівнів

   

  Автор

  Назва роботи

  1

  Десятник Т.В.

  Репозитарій  Полтавської академії неперервної освіти розробка уроку «Створення текстового документу, що містить зображення і таблиці», 5 кл. https://ed.poippo.pl.ua/handle/022518134/503

  2

  Десятник Т.В.

  Пирогова Ю.І.

  Веб-квест на національно-патріотичну тематику «За честь і гідність України, за волю, правду і добро» за посиланням  https://sites.google.com/view/kvest-npv/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

  3

  Десятник Т.В.

  «Всеосвіта». Навчальна програма з інформатики для 5 класу НУШ.

  4

  Скребець С.І.

  Тести на сайт «На урок» The house, At the airport, Travelling, Building in the city            для 4 класу, School things  для 2 класу, Present Simple, questions, Parties, School subjects, Clothes , The capital of Ukraine      для 5 класу, The famous places of London    для 6 класу, The UK  для 7 класу, The British newspaper, The newspaper, Education in Great Britain     для 8 класу, Famous places of London    для 4 класу,  Christmas in Ukraine для 5 класу

  5

  Скребець С.І.

  Контрольні роботи «House», “Daily day” для 3 класу

  “Animals”, “Holidays” для 2 класу

  “Seasons” для 4 класу

  “Ukraine”, “Great Britain”, “School life” “Working day” для 6 класу

   

  Скребець С.І.

  Тести на сайті «Всеосвіта»

   

  Здійснювалось планове проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Гроза Л.В., Крутій С.В., Дацій О.М., Сичова В.Г., Андреєв С.М., Пирогова Ю.І., Дацій О.М., Голубенко Л.І.)

   

          Реалізований план проходження педагогічними працівниками атестації. Було проатестовано таких педагогічних працівників:

   

  1. Гроза Людмила Василівна – учитель англійської мови. Відповідність займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії», педагогічному званню «Старший учитель».

   

  2. Голуб Лідія Павлівна – учитель початкових класів. Відповідність займаній посаді, раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «Старший учитель».

   

  3. Нечипоренко Марія Сельвестрівна – учитель початкових класів. Відповідність займаній посаді, раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст» та педагогічному званню «Старший учитель».

   

              Результати атестації продемонстрували обізнаність вчителів в питаннях  чинного законодавства в галузі освіти, навчально-методичного забезпечення предмету, який викладається, ведення шкільної документації, психолого-педагогічної та методичної літератури, нових освітніх технологіях таметодиках  щодо організації освітнього процесу. Атестаційна комісія підготувала узагальнений висновок про педагогічну та методичну діяльність кожного вчителя, що атестувався, склала протоколи оцінювання системи і досвіду роботи

   

  Згідно з річним планом роботи школи на 2021/2022 навчальному році проведені всі педради, наради при директорові та його заступниках.

   

  Упродовж року в школі здійснювався моніторинговий підхід до якості навчальних досягнень учнів, взагалі всього освітнього процесу, а саме: моніторинг результатів ЗНО, моніторинг роботи з обдарованими учнями, моніторинг рівня знань, умінь та навичок учнів з української мови, математики, англійської мови, географії, хімії, фізики,  історії.  Це давало змогу здійснювати порівняльний аналіз різних ділянок роботи, робити певні висновки і вживати необхідних заходів.

   

  Упродовж навчального року в школі були створені необхідні умови для підвищення теоретичного професійного рівня кожного члена педагогічного колективу. Враховуючи науково-методичні проблеми педагогічного колективу та методичних об’єднань, кожен вчитель обрав власну методичну проблему, над якою працював, впроваджуючи її в практику роботи та вдосконалюючи свою майстерність.

   

  Значна увага приділялась оволодінню інноваційними формами та методами навчання, компетентнісному підходу  до викладання навчальних предметів, вивченню та застосуванню нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо, удосконаленню форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації освітнього процесу, новітніх освітніх технологій та передового педагогічного досвіду.

   

  В  умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID – 2019, воєнного стану учителі освоїли і успішно застосовували засоби дистанційного навчання  (месенджери Viber, Telegram, онлайн-платформи Google Classroom, «Нові знання», «На урок», «Всеосвіта» тощо). Це дало можливість успішно виконати всі навчальні програми у повному обсязі.

   

  На початку навчального року було здійснено аналіз якісного складу педагогічного колективу та визначені напрямки роботи кожного підрозділу щодо підвищення педагогічної майстерності  та фахового рівня вчителів.

   

  У зв’язку з практичною спрямованістю навчання продовжено роботу щодо оснащення необхідним сучасним обладнанням та навчально-методичним забезпеченням навчальних кабінетів школи.

   

              Дирекція школи, педагогічний колектив постійно працюють над більш досконалим володінням інформаційно-комунікаційними технологіями, широко використовують в своїй роботі можливості всесвітньої мережі ІНТЕРНЕТ (матеріали офіційних сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти  Полтавської обласної державної адміністрації, ПАНО, Управління освіти Лубенської міської ради тощо). З 2009  року школа має свій сайт, де висвітлюються досягнення педагогічного та учнівського колективу та проблеми розвитку освіти в школі.

   

              Аналіз стану методичної роботи у 2021/2022 навчальному році в школі дає підставу вважати, що процес реалізації педагогічним колективом загальношкільної методичної проблеми здійснювався на належному науково-теоретичному та методичному рівні. Проте є ще важливі питання, на розв’язання яких мають бути спрямовані зусилля педагогічного колективу в наступному навчальному році.

   

    Підводячи підсумки методичної роботи в школі, слід зазначити, що вона сприяла реалізації проблемної теми школи і поставлених завдань перед колективом на 2021/2022 навчальний рік, професійному зростанню педагогів, підвищенню якості знань, умінь та навичок учнів, активізації роботи з обдарованими дітьми та тими, хто потребував постійної уваги і контролю з боку школи, громадськості.

   

  В наступному 2022/2023 навчальному році слід:

   

  Освітній процес спрямувати на підвищення рівня знань, умінь та навичок учнів шляхом посилення індивідуалізації та диференціації освітньої діяльності, свідомого вмотивованого ставлення до навчання кожного учня, роботу з обдарованими дітьми ( в тому числі дистанційно);

   

  Працювати в напрямку забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школою, враховуючи психологічні особливості та рівень пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп, враховуючи вимоги Державних стандартів початкової і базової та повної загальної середньої освіти;

   

  Створити належні умови для поступової адаптації учнів 5-го класу до навчання у школі ІІ ступеню.

   

  Вдосконалювати організаційно-методичну роботу з підготовки та участі  випускників 2023 року в ДПА, ЗНО спрямувавши її на високий результат;

   

  Працювати в напрямку підвищення рівня професійної майстерності та мобільності педагогічних працівників в умовах неперервної освіти;

   

  Продовжити вивчення та узагальнення ефективного досвіду роботи вчителів, організувати роботу педагогів в рамках методичних студій;

   

  Сприяти втіленню в практику роботи педколективу новітніх освітніх технологій, оволодівати інструментами дистанційного навчання;

   

  Шкільному методкабінету продовжити створення банку освітніх технологій, прогресивного педагогічного досвіду.

   

  Продовжити роботу з моніторингу якості освіти, що сприяє результативності роботи педколективу;

   

  Покращити роботу щодо публікації власних методичних розробок.

   

  Робота з обдарованими та здібними учнями

   

  Головною метою Концепції розвитку Опорного закладу «Калайдинцівська  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  імені Ф.Д.Рубцова» є творча особистість, чому і підпорядкована індивідуальна робота   з обдарованими дітьми. На підставі річного плану роботи закладу освіти, у серпні 2021 року було сплановано систему заходів щодо роботи з обдарованими дітьми та талановитою молоддю школи, поновлено банк  даних про обдарованих та здібних учнів школи.

   

  Учні школи були учасниками конкурсів, змагань різних рівнів.

   

  ПІБ учня (загін)

  Клас

  Конкурс

  Керівник

  Результат

  Маюренко К.

   

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Коршак А.

  2

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  Скребець С.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Кундзіна П.

  2

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Слинько Д.

  2

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІІ ступеня

  Яременко К.

  3

  Онлайн – олімпіада «Зима2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Слинько А.

  4

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Проценко С.

  4

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Панасюк І.

  4

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Федоренко М.

  4

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Луневич О.

  6

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Груба А.

  6

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Слинько М.

  6

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Золотоверх К.

  6

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІІ ступеня

  Воловик М.

  6

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІІ ступеня

  Рудь Д.

  10

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІІ ступеня

  Маюренко К.

  1

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Коршак А.

  2

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Кундзіна П.

  2

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Слинько Д.

  2

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Проценко С.

  4

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Груба А.

  6

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Золотоверх К.

  6

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Сененко В.

  10

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Рудь Д.

  10

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Проценко А.

  10

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. На урок»

  СкребецьС.І.

  Диплом ІІ ступеня

  Коршак А.

  2

  Онлайн – олімпіада «Весна 2022. Всеосвіта»

  СкребецьС.І.

  Диплом І ступеня

  Пошуковий загін «Оберіг»

  9 - 10

  Моя Батьківщина – Україна»

  СкребецьС.І.

  Крутій Н.В.

  Місто-І місце

  Область –І місце

  Республіка – ІІ

  Величко А.

  5

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  Гроза Л.В.

  Диплом ІІ ступеня

  Сагло В.

  7

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  Гроза Л.В.

  Диплом ІІ ступеня

  Федоренко Д.

  7

  Онлайн – олімпіада «Зима 2022. На урок»

  Гроза Л.В.

  Диплом І ступеня

  Пошуковий загін

  «Джерельце»

  8

  Моя Батьківщина – Україна»

  ФедоренкоН.В.

  Босікова О.В.

  Місто – 1місце

  Область – ІІ місце

  Пошуковий загін

  «Патріот»

  11

  Моя Батьківщина – Україна»

  Пирогова Ю.І.

  Місто-І місце

  Область –І місце

  Республіка – І місце

  Стилик А.

  8

  Третій Всеукраїнський дистанційний конкурс «Битва жанрів Art III»

  Сичова В.Г.

  Лауреат І ступеня

  Царук К.

  7

  Третій Всеукраїнський дистанційний конкурс «Битва жанрів Art III»

  Сичова В.Г.

  Лауреат І ступеня

  Поп Д

  .

  5

  Третій Всеукраїнський дистанційний конкурс «Битва жанрів Art III»

  Сичова В.Г.

  Лауреат І ступеня

  Сагло В.

  7

  Обласная конференція «Полтавщина – земля моя свята»

  Сичова В.Г.

  переможець

  Величко А.

  5

  Міжнародний конкурс з української мови імені П.Яцика

  Гонта Т.В.

  2 місце

  Федоренко Д.

  Сагло В.

  7

  7

  Всеукраїнський екологічний конкурс «Захистимо Землю від сміття»

  Дацій О.М.

  ІІІ місце

  Луневич О.

  Царук К.

  6

  7

  «Зологічна галерея»

  Дацій О.М.

  ІІІ місце

  Рудь Е.

  Калашник В.

  9

  9

  Спортивне орієнтування. Відкритий чемпіонат Лубенської територіальної громади, присвячений Міжнародному дню захисту дітей (1червня 2022р.)

  Крутій С.В.

  ІІ місце

  ІІІ місце

  Воловик М.

  6

  Спортивне орієнтування. Відкритий чемпіонат Лубенської територіальної громади до дня захисника Вітчизни (грудень 2021р.)

  Крутій С.В.

  ІІ місце

     

  Спортивне орієнтування. Відкритий чемпіонат Полтавської області «VІІ матчева зустріч команд 2021»

  (листопад 2021 р.))

  Крутій С.В.

  участь

  Царук К.

  Воловик М.

  7

  6

  Спортивне орієнтування.

  22 відкритий чемпіонат області зі спортивного орієнтування в залік 24 обласної туристської Спартакіади учнівської та студентської молоді Полтавщини

  Команда «Валтекс-2»  -

  4 місце серед 9 команд

  (жовтень 2022 р.)

  Крутій С.В.

  І місце

  ІІ місце

  загін «Патріот»

   

  Всеукраїнська краєзнавча експедиції учнівської молоді „Моя Батьківщина – Україна”, Робота «Козак Лубенської сотні сільської XVII століття - характерний тип свого народу і свого часу»

  Десятник Т.В.

  Пирогова Ю.І.

  І м. область

  І м. Україна

  Бондаренко А.,

  Рудь Д.

  Самайдоха Р., Нечипоренко С., Бабійчук Д.,

  Бублик В.,

  Калашник В.

  Рудь Е.,

  Савенко М.,

  Черняк Я.,

  Глушко Д.,

  Жайворінок І., Мартинюк Д., Онищенко Л.,

  Сацька Д.,

  Корніяченко-Митрошкіна О.,

  Стилик А.

  10

  10

  9

  9

  8

  8

  9

  9

  7

  7

  7

  8

  8

  8

  9

  10

  8

  Всеукраїнський конкурс з національно-патріотичного виховання "Я козацького роду"

  Десятник Т.В.

  Пирогова Ю.І.

  І м.

  І м.

  ІІ м.

  ІІ м.

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м.

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

     

  У Всесвітній день безпеки в Інтернеті, учитель інформатики ОЗ"Калайдинцівська ЗОШ ЛМР"  долучила свій навчальний заклад до Всеукраїнського онлайн флешмобу для освітян "Разом для найкращого Інтернету!"

  Десятник Т.В.

   

  Царук К.,

  Савенко М.,

  Стилик А.,

  Овдієнко Р.,

  Чупир О.

  Федоренко Д.,

  Глушко Д.,

  Рудь  Д.,

  Проценко А.,

  Сагло В.,

   Бондаренко А.

  Фань Є.,

  Жайворінок І.,

  Бублик В.,

  Нечипоренко С.

  7

  7

  8

  8

  9

  7

  7

  10

  10

  7

  10

  10

  8

  8

  9

  Всеукраїнський онлайн конкурс «Безпечний Інтернет 2.0»

  Десятник Т.В.

  І м.

  І м

  І м.

  І м.

  І м.

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м

  ІІ м.

  ІІ м.

  ІІ м

  ІІІ м

  ІІІ м

  ІІІ м

  ІІІ м

   

  Під час карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID , воєнного стану робота з обдарованими і здібними учнями проводилась дистанційно.

   

  Та поряд з позитивним у роботі з обдарованими та здібними дітьми є певні недоліки, які слід врахувати і спланувати їх усунення у 2022/2023 навчальному році:

   

  не досить ефективно працювали гуртки, секції;

   

  недостатньо проводиться робота вчителів-предметників щодо залучення здібних та обдарованих дітей до участі в науково-дослідницькій роботі;

   

  несистематично проводиться позакласна робота з предметів: вікторини, конкурси,  інтелектуальні ігри тощо;

   

  не досить організовано проводяться предметні тижні методичних об’єднань вчителів-предметників;

   

  недостатньо масовою була участь учнів у дистанційних конкурсах під час карантинних обмежень.

   

  Робота бібліотеки

   

  У 2021/2022 навчальному році бібліотека ОЗ Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  імені Ф.Д.Рубцова працювала згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 1228-р «Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2022 року», «Програми моніторингу реалізації читацької активності учнів загальноосвітніх навчальних закладів» , що направлена на залучення читачів до бібліотек, на підвищення читацької активності, компетентності.

   

          XXI століття – це час переходу високотехнологічного суспільства,у якому якість людського потенціалу, рівень освіти і культури свого населення набуває ваги для економічного та соціального розвитку держави .Національна доктрина розвитку освіти  визначила ,що головною метою системи освіти є створення умов розвитку і самореалізації кожної особистості.

   

         Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковою структурною ланкою школи, усі стратегічні освітньо-виховні завдання,які повинна вирішувати національна школа,трансформуються у завдання і діяльність шкільної бібліотеки.

   

  Оперативне й повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи- одна з основних функцій сучасної бібліотеки.Тому.використовуючи різні форми і методи бібліотечно-бібліографічної роботи,бібліотека приділяє увагу проблемам із пошуком та забезпеченням інформацією.Носіями інформації нашої бібліотеки є передусім друкованні видання,електронні носії.

   

  Поєднуючи традиційні та інноваційні форми роботи, я постійно працюю над тим, щоб заохотити учнів до читання, зацікавити книгою, стимулювати вчителів і учнів до використання наявних у бібліотеці інформаційних ресурсів.

   

  Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом духовного багатства кожної людини є книга. Як не можна уявити собі навчального закладу без книги, так не можна уявити його без бібліотеки.

   

  Шкільна бібліотека є справжнім центром пропаганди книги, надійним помічником учителів у навчанні та вихованні учнів. Це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.

   

  У бібліотеці постійно урізноманітнюються форми роботи з читачами, практикуються виставки рекомендованої літератури.

   

  Вся робота шкільної бібліотеки проводиться відповідно до плану роботи школи, у тісному контакті з педагогічним колективом. План роботи бібліотеки затверджується щорічно на засіданні педагогічної ради.

   

  Книжковий фонд бібліотеки нараховує 2590 примірників підручників, 9286  примірників художньої літератури.

   

  Книжковий фонд  переводиться з застарілих таблиць (ББК) на нові таблиці (УДК) для шкільних бібліотек.

   

  При відкритому доступі є можливість оформляти на стелажах виставки до окремих підрозділів – невеликі книжкові виставки, наприклад:

   

  Землею Полтавською.

   

  «Герої України».

   

  Широкою популярністю у читачів користуються книжкові виставки. Біля книжкових виставок і тематичних полиць постійно проводяться книжкові огляди, бесіди.

   

  При організації книжкових виставок враховуються вікові особливості читачів. Для дітей молодшого шкільного віку виставки готуються яскраві, художньо оформлені, з коротким простим та цікавим текстом («Україна казку мудру хоче розказати тобі», «У світі улюблених казок», «Українські народні казки»).

   

  Оформлені тематичні папки:

   

  Рідне місто моє.

   

  Природа рідного краю.

   

  У вік інформації шкільна бібліотека має набути статус інформаційного центру. Інформаційні функції бібліотеки мають два аспекти:

   

  інформаційне забезпечення розвитку дитини в школі;

   

  інформаційне насичення педколективу.

   

  Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в шкільній бібліотеці книжкові виставки нових надходжень:

   

  «Знайомтесь: новинки в шкільній бібліотеці»;

   

  «Нові підручники»,

   

  «Прочитай, це – цікаво!»;

   

  готуючись до шкільних іспитів: виставки-сюрпризи «Книгу берегти - життя їй продовжити»;

   

  виставки-перегляди «Цей чудовий світ поезії».

   

  Учням молодших класів бібліотека допомагає знайти додаткові матеріали про народні звичаї, народну мудрість, старшокласникам – у написанні рефератів, правильному оформленні бібліографічних списків використаних книг.

   

  Шкільна бібліотека проводить заходи, які сприяють більш поглибленому вивченню знань, їх систематизації, розвивають навики самостійної роботи такі заходи як вікторини: «Подорож до казки», «Хто цей літературний герой?», «Україно, моя Україно», години творчості «Я хочу прочитати вам…», тематичні дискусії «Про книгу  та бібліотеку», «Книга в твоїх руках».

   

  У бібліотеці є папка «Розробки бібліотечних уроків», де накопичується матеріал за темами уроків.

   

  Для формування інформаційної культури учнів 5-11-х класів передбачено програми з української,  мови та літератури, всесвітньої літератури, історії, правознавства, а також здійснюються у процесі бібліотечно-бібліографічних занять учнів 5-11-х класів, які

   

  У популяризації основ ББЗ використовуються найрізноманітніші методи: бесіди, лекції, практичні заняття, доповіді, повідомлення, виконані учнями.

   

  Особливо складно прищеплювати школярам навички користування довідковою літературою. Тому вчителі-предметники активно сприяють формуванню цих навичок: ставлять завдання так, щоб учні змушені були звертатися до словників і довідників. Бібліотека проводить бібліотечні уроки у 5-6-х класах з теми: «Мої перші словники і довідники» і т.п.

   

  Технології масової роботи з читачами вимагають від шкільного бібліотекаря знання і врахування їхніх вікових психолого-педагогічних особливостей. Ефективними технологіями масової роботи шкільної бібліотеки є також огляди літератури (цикли читань, обговорення книг, читацькі конференції, конкурси, вікторини, подорожі книгами, усні журнали, літературні ранки). Так з учнями початкових класів був проведений літературний ранок «Україно моя, Україно, я для тебе на світі живу».

   

  Одна з характерних рис сучасного бібліотечного обслуговування дітей і підлітків – використання нетрадиційних форм масової роботи в шкільних бібліотеках.

   

   Основні показники роботи бібліотеки  за 2021/2022 навчальний рік

   

  № з/п

  Основні напрямки роботи

  Кількісні показники

   

  Усього учнів

  197

   

  Із них: учнів-читачів

  165

   

              вчителів та інших працівників

  25

   

  Середня відвідуваність

  11

   

  Кількість книжкових виставок

  10

   

  Кількість бесід

  5

   

  Кількість оглядів літератури

  8

   

  Довідково-бібліографічна робота:

   
   

  Книжковий фонд на 01.01.2022 становить:

   
   

  художня література

  9286

   

  фонд підручників

  2590

   

  Книговидача

  ~ 21

   

  Оборотність

  ~ 0,8

   

  Прочитуваність

  ~ 0,8

   

  Надходження фонду на 01.01.2022

   
   

  художня література

   
   

  Підручники

  488

   

  Вибуло художньої літератури

   
   

  Списання за 2021/2022 навчальний рік (підручники)

   
   

  Основні напрямки і завдання роботи бібліотеки на 2022/2023навчальний рік

   

  Орієнтуючись на національну доктрину розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті визначила, що головною метою української освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості.

   

  Виходячи з цього бібліотека визначила наступні завдання:

   

  сприяння реалізації державної політики в галузі освіти;

   

  інформаційне забезпечення програмних та факультативних знань, самоосвіти школярів;

   

  виховання в учнів інформаційної культури, постійного прагнення до пошуку інформації, формування навичок систематизації та особистої оцінки інформації;

   

  навчання школярів технологій користування бібліотеками всіх типів;

   

  виховання мислячого, вдумливого, грамотного книго користувача;

   

  всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів;

   

  створення комфортного бібліотечного середовища;

   

  реформування бібліотеки в таку, яка б включала як традиційні носії інформації, так і сучасні мультимедійні технології.

   

  Організація харчування учнів

   

  Харчування учнів школи у 2021/2022 навчальному році забезпечувалось на базі шкільної їдальні ОЗ « Калайдинцівська ЗОШ I- III ступенів ЛМР»

   

  Організація харчування учнів закладу була спрямована на створення умов для підтримки та збереження здоров’я школярів, профілактику захворювань, пов’язаних із порушенням режиму прийому їжі. У режимі школи велике значення надавалося організації раціонального, збалансованого харчування відповідно до віку і стану здоров’я учнів. У школі розроблені комплексно-цільові заходи організації і розвитку харчування учнів, якими передбачено: зміцнення матеріально-технічної бази їдальні; розширення сфер послуг для учнів і батьків; удосконалення різноманітності раціону харчування; виховання культури прийому їжі; пропаганда здорового способу життя.

   

  Основними принципами організації харчування в  закладі були: адекватна енергетична цінність раціонів відповідно до енерговитрат дітей;   збалансованість та максимальна різноманітність раціону; адекватна технологічна та кулінарна обробка продуктів та страв, що забезпечує їх смакові якості та збереження вихідної харчової цінності; забезпечення санітарно-гігієнічних норм, у тому числі дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв; врахування індивідуальних особливостей дітей.

   

             З метою поліпшення роботи щодо організації харчування учнів протягом року здійснювався контроль за організацією та якістю надання послуг  з харчування учнів;  проводився моніторинг харчування учнів школи; були  розроблені заходи, які передбачали зміцнення матеріально-технічної бази їдальні, розширення сфер послуг для учнів і батьків, удосконалення різноманітності раціону харчування, виховання культури прийому їжі, пропаганда здорового способу життя. 

   

  Процес  організації  харчування  дітей  у  школі складався з:  відпрацювання режиму і графіка харчування дітей; визначення постачальників продуктів харчування і продовольчої    сировини;   приймання   продуктів   харчування   і продовольчої    сировини    гарантованої     якості;     складання меню-розкладу;  виготовлення страв;  проведення реалізації готових страв ; надання дітям готових страв;  ведення обліку дітей,  які отримують безоплатне гаряче харчування,  а також гаряче харчування за кошти батьків;  контроль за  харчуванням;  інформування  батьків про організацію харчування дітей у закладі.

   

  Відповідно до наказу директора школи «Про призначення відповідального за організацію харчування учнів школи» контроль за організацією харчування учнів здійснює  заступник  директора з навчально-виховної роботи Гроза Л.В. До її обов'язків входили:  координація діяльності з роботою сестри медичної школи   щодо   контролю   за   харчуванням  дітей; відпрацювання режиму і графіка харчування дітей, режиму чергування педагогічних  працівників  в обідній залі;  опрацювання інформації щодо кількості дітей,  які потребують гарячого харчування (у  тому числі  дітей  пільгових  категорій);  участь  у  бракеражі готової продукції ;  контроль  за додержанням  дітьми  правил особистої гігієни та вживанням готових страв;  контроль  за   санітарно-гігієнічним станом обідньої зали тощо.

   

  Протягом навчального року постійний контроль за організацією харчування здійснювали заступник директора Гроза Л.В., та сестра медична Якуба Я.М. Контроль здійснювався: за організацією повноцінного збалансованого харчування, використання продуктів, складання меню відповідно до рецептури страв; правильність виписування продуктів; фізіологічна повноцінність харчування; контроль за роботою харчоблоку: правильність закладання продуктів, їхня кулінарна обробка і вихід страв; якість продуктів, які надходять для приготування їжі; ведення документації і наявність довідкових таблиць; санітарний стан харчоблоку; наявність необхідного обладнання на харчоблоці; розгляд аналізів санітарно-епідеміологічної станції щодо закладання продуктів і їх калорійності.

   

  Протягом 2021/2022 навчального року було організоване безкоштовне гаряче харчування учнів. У закладі забезпечено такі види харчування:

   

  - пільгове – для учнів початкових класів за рахунок місцевого бюджету (18.00 грн. у день на учня, з 01.01.22 -20 грн.);

   

  - для дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей військовослужбовців, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, яке здійснюється за бюджетні кошти (18.00 грн. у день на дитину, з 01.01.22 -20 грн );

   

  Безкоштовним гарячим харчуванням було охоплено:

   

  1. - учнів 1-4 класів у кількості 70 учнів:

   

  2. дітей пільгових категорій – 13

   

  Частка учнів початкових класів та учнів пільгових категорій, охоплених харчуванням,   складає 100 %. Всі документи щодо організації харчування учнів оформлюються згідно чинного законодавства. В наявності довідки   про одержання допомоги згідно з Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим родинам» з поміткою про надання в школу та заяви батьків або осіб, що їх замінюють.

   

  На підставі вище вказаних документів видано накази по школі про пільгове харчування учнів із вказівкою дати початку харчування і дати закінчення харчування.

   

  Харчувалося за батьківські кошти учнів 5-11 класів – 40 учнів.

   

  Таким чином, у школі створено належні умови для забезпечення учнів якісним гарячим харчуванням. Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідали віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.

   

  Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 2-го та 3-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.

   

  Харчування учнів було організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджувалося Держпродспоживслужбою. Перспективне меню складалося з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявності сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків.

   

  Питний режим у школі було організовано належним чином. Діти питну воду приносили з дому. Проводилося дослідження питної води від 15 серпня 2021 року.

   

  Контроль за харчуванням розпочинався з моменту складання меню і продовжувався на всіх етапах приготування їжі. Здійснення контролю за харчуванням проводилося щодня, він містив аналіз харчування на фізіологічну повноцінність під час складання меню – розкладання експертним методом, контроль за якістю продуктів, дотримання норм закладання продуктів і виходу страв, технології приготування, якість приготованої їжі.

   

   Батьки учнів добре поінформовані щодо питань організації харчування, якості їжі та санітарного стану їдальні, задоволені якістю приготування їжі. У шкільній їдальні оформлено постійно діючий інформаційний стенд для батьків та учнів, який містить щоденне меню із переліком страв і їх виходом.

   

  Чимале значення має в школі пропаганда правильного харчування серед дітей та їхніх батьків. Для цього використовують різноманітні форми: лекції, батьківські збори, індивідуальні бесіди, тематичні заняття.

   

   Сестра медична школи Якуба Я.М. здійснювала постійний контроль за організацією і якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних вимог харчоблоку й їдальні, організовувала і контролювала його виконання, а також проводила аналіз стану фізичного розвитку і здоров'я дітей з урахуванням якості одержуваного ними харчування. Сестра медична відповідала за якість продуктів, що надходили до харчоблоку, умови їх збереження, дотримання санітарного стану харчоблоку та їдальні, складання щоденних меню, контролювала закладку продуктів відповідно до норм, якість і вихід блюд, що готувалися, дотримання персоналом кухні санітарно-гігієнічних правил, вела облік виконання норм харчування.

   

  Виконання грошових норм велося щомісячно. Вартість одного дня харчування (бюджетного) становила 18.00 гривень на одного учня, а з 01.01.22 – 20 грн.

   

  Сестра медична Якуба Я.М.. щоденно заповнювала відомість по харчуванню за рахунок бюджету, в якій відображалися число, кількість осіб, що отримали гаряче харчування, ціна обіду в цей день і сума.

   

  Розділ річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік «Організація харчування» регламентує порядок організації харчування учнів школи:

   

  - розробити та затвердити режим і графік харчування дітей;

   

  - розробити та затвердити правила поведінки в шкільній їдальні;

   

  -скласти та затвердити списки дітей, які потребують безкоштовного харчування;

   

  - забезпечити організоване та якісне харчування учнів закладу освіти: безкоштовним харчуванням  - учнів 1-4-х класів, безкоштовним харчуванням дітей, позбавлених батьківського піклування, за батьківські кошти - учнів 5-11 класів;

   

  - створити групу контролю за якістю харчування дітей зі складу вчителів, батьків та медичного персоналу;

   

  - забезпечити учнів питною водою гарантованої якості;

   

  - надавати звіти про харчування дітей до управління освіти;

   

  - здійснювати облік харчування в журналі обліку харчування відповідно до відвідування учнів навчальних занять та обліку відвідування у класному журналі; 

   

  - забезпечити харчування новоприбулих дітей пільгового контингент та учнів 1-4-х класів одразу після зарахування.

   

  Всі заплановані заходи виконуються своєчасно. Виконання заходів постійно контролюється адміністрацією школи. Надані рекомендації враховуються.

   

  З метою систематичного дотримання вимог законодавства щодо організації харчування була введена наступна система контролю:

   

  I ступінь: класні керівники, класоводи, чергові вчителі, соціальний педагог  щоденно перевіряють стан приміщень та виробничої санітарії шкільних їдалень.

   

  II ступінь: заступник директора з навчально-виховної роботи, відповідальний за організацію харчування, завгосп один раз на тиждень разом з медичною сестрою перевіряють стан приміщень, техніку безпеки та санітарії шкільної їдальні.

   

  III ступінь: директор і голова профкому один раз на місяць контролюють стан роботи шкільної їдальні, пункту роздачі, дотримання техніки безпеки та санітарії. Результати розглядаються на засіданні комісії з оперативного контролю при директорові. 

   

  Питання організації харчування періодично заслуховувалися на засіданні, батьківських зборах, педраді, нарадах при директорові.

   

  Для здійснення організації гарячого харчування у школі було розроблено наступні види діяльності:

   

  1. Організаційно-аналітична робота:

   

  - нарада при директорові школи з питань організації і розвитку шкільного харчування (серпень 2021 року);

   

  - організаційна нарада при заступникові директора з навчально-виховної роботи – відповідальному за організацію харчування - графік отримання сніданків учнями; оформлення безкоштовного харчування; графік чергувань і обов'язків чергового вчителя (серпень 2021 року);

   

  - нарада класних керівників: «Про організацію харчування учнів» (серпень 2021року);

   

  - здійснення щоденного контролю за роботою шкільної їдальні адміністрацією школи, проведення цільових тематичних перевірок.

   

  2. Методичне забезпечення організації гарячого харчування:

   

  - Організація консультацій для класних керівників 1-4, 5-8, 9-11 класів: культура поведінки учнів під час їжі, дотримання санітарно-гігієнічних вимог, «Організація гарячого харчування - застава збереження здоров'я» ( упродовж навчального року);

   

  - вивчення та  втілення позитивного досвіду роботи з  питань організації і розвитку шкільного харчування, впровадження нових форм обслуговування учнів ( упродовж навчального року).

   

  3. Організація роботи з поліпшення матеріально-технічної бази їдальні, розширенню сфери послуг для учнів і їх батьків:

   

  - естетичне оформлення залу їдальні  (серпень 2021 року);

   

  4. Робота з виховання культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед учнів:

   

  - проведення класних годин з тем: «Режим дня і його значення», «Культура вживання їжі», «Хліб - всьому голова», «Гострі кишкові захворювання та їх профілактика» (вересень,  жовтень,  листопад,  грудень 2021 року);

   

  - бесіди з учнями   «Бережи своє здоров'я» (упродовж навчального року);

   

  - анкетування учнів:  «Шкільне харчування: якість і різноманітність обідів»

   

  - анкетування батьків «Ваші пропозиції на рік з розвитку шкільного харчування» (вересень 2021 року).

   

  5. Робота з виховання культури харчування, пропаганди здорового способу життя серед батьків учнів:

   

  - проведення батьківських зборів за темами: «Спільна робота сім'ї і школи з формування здорового способу життя вдома. Харчування учнів», «Профілактика шлунково-кишкових захворювань, інфекційних, простудних захворювань», «Підсумки медичних оглядів учнів» (жовтень 2021року, січень 2022 року);

   

  -  зустріч сестри медичної з батьками: «Особиста гігієна дитини» (упродовж навчального року). Класними керівниками постійно проводилася роз’яснювальна робота щодо заборони використання у харчуванні учнів сухих сніданків, продуктів швидкого приготування тощо. Дані вимоги виконувалися не в повній мірі.

   

  Відповідальність за безпеку і якість продуктів харчування та   продовольчої  сировини,  готової  продукції  покладається  на постачальника. Продукти  харчування  та  продовольча  сировина   надходили   до   навчального   закладу  разом  із супровідними документами, які свідчили про їх походження та якість (накладні, сертифікати        відповідності. Постачальником    разом із  керівником закладу освіти складаються графіки і маршрути постачання продуктів харчування та продовольчої сировини. Графіки постачання продуктів харчування дотримувалися.

   

  Належним чином організовано дотримання технологічних режимів виробництва продукції (сумісність продуктів, їхня взаємозамінність, режим холодної і теплої обробки сировини і т.п.), визначені нормативною документацією (збірники рецептур блюд, кулінарних, борошняних кондитерських і булочних виробів, затверджених у встановленому порядку державними стандартами, технічними умовами, а також санітарними правилами). Терміни придатності продуктів та умови зберігання не порушуються. Надходження і рух продуктів харчування відображаються у журналі бракеражу сирої продукції. Продукти харчування зберігаються у спеціально обладнаних коморах, де забезпечено дотримання санітарних норм і правил, у тому числі умови товарного сусідства, температурний режим та дотримання термінів їх реалізації.

   

  Медичною сестрою закладу Якубою Я.М. велися журнали бракеражу сирої та готової продукції. До нього після дегустації заносилися всі страви, які готуються в їдальні  та вживаються учнями. Зазначається час кінцевої реалізації продукції, які мають обмежений строк реалізації.

   

  Щоденно в залі прийому їжі вивішувалося меню, погоджене з медпрацівником закладу. Меню-розклад складалося єдиним для всіх учнів закладу,   з   виходом страв,  наведених  в  нормах харчування.   Щоденний  меню-розклад  враховував  норми  харчування, наявні продукти та продовольчу сировину. Медична сестра Якуба Я.М. постійно контролювала закладки згідно карткам – розкладкам.

   

             Приміщення для харчування відповідає санітарно-гігієнічним нормам, харчовий блок має належне обладнання. Технологічне обладнання, система холодного та гарячого водопостачання  перебуває у робочому стані,   встановлено  новий бойлер для нагрівання гарячої води.  Холодильне та технологічне обладнання знаходиться у робочому стані.

   

  Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку задовільний.  Маркування посуду відповідає санітарно-гігієнічним нормам.   Харчоблок забезпечений необхідною кількістю посуду, миючими та дезинфікуючими засобами відповідно до санітарних вимог. Їдальня має достатню кількість обідніх столів. Шкільна їдальня  забезпечена необхідною кількістю   кухонного інвентаря. Маркування інвентаря відповідає санітарно-гігієнічним нормам.   

   

  Належним чином проводилася робота з питань гігієни харчування. В наявності умивальники для миття рук, мила, електрорушника. Проводиться  щоденне прибирання: підмітання вологим способом, миття підлоги, видалення пилу, протирання меблів, радіаторів, підвіконь, миття і дезінфекція умивальників, унітазів. Медична сестра Якуба Я.М. регулярно проводить санітарно – просвітницьку роботу з працівниками харчоблоку із питань гігієни харчування.

   

  Вчителі, класні керівники,  які брали участь в організації харчування дітей, добре ознайомлені з питаннями гігієнічного та естетичного виховання дітей. Питання раціонального харчування дітей були включені у тематику батьківських зборів, консультацій для батьків, висвітлюються у інформаційних куточках. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь дітей, суворо заборонялося приносити до школи кремові вироби (торти, тістечка тощо), морозиво, солодкі та газовані напої. Проводилася постійно просвітницько–роз’яснувальна робота серед учнів та їхніх батьків стосовно здорового способу життя.

   

  Разом із тим є певні недоліки. Технологічне обладнання харчоблоку потребує оновлення.

   

  Медичне обслуговування, моніторинг стану здоров’я учнів 

   

  та формування здорового способу життя 

   

  В школі створені оптимальні умови для медичного обслуговування учнів школи. Є добре обладнаний медичний кабінет .

   

  Медичне обслуговування учнів здійснювала  медична сестра Якуба Я.М.

   

  Протягом 2021/2022 навчального року для потреб медичного кабінету було закуплено самих необхідних для першої медичної допомоги ліків на суму 602,56 грн. Щорічно учні 1-11-х класів школи проходять поглиблений профілактичний медичний огляд. Цей огляд забезпечують лікарі центральної міської лікарні.

   

  У 2021році лікарями центральної міської лікарні проведено поглиблений медичний огляд учнів 1-11 класів школи. Всього обстежено 198 учнів. 

   

  За результатами медогляду складені групи здоров’я: основна група – 170 учні, спецгрупа – 18 учнів, підготовча група – 8 учнів та визначені діти, що знаходиться на індивідуальній формі навчання – 1, та інклюзивній формі навчання -1. Узагальнені результати поглибленого огляду свідчать про досить велику захворюваність дітей – 26 учнів. Особливо це стосується хвороб кістково-м’язової системи – 13 учнів, органів зору  4 учні , надмірна вага -2 учні, хронічні захворювання дихальних шляхів ( бронхіальна астма) -  1 учень, рекомендоване хірургічне лікування( пупочна грижа) – 2 учні, залишкові явища після перелому – 2 учня, захворювання серцево-судинної системи – 2 учні.

   

  Результати медичного огляду учнів доводяться до відома батьків та враховуються при проведенні уроків фізичної культури, трудового навчання, Захисту Вітчизни. Спортивні заходи, що проводяться в школі, тільки з обов’язковою присутністю медичної сестри. На кожний клас складено листи здоров’я. Протягом навчального року проводилась змістовна санітарно-профілактична робота.

   

  При організації роботи з медичного обслуговування учнів у 2021/2022 навчальному році необхідно звернути більше уваги на:

   

  медичний контроль за проведенням уроків фізичної культури, особливо на дітей з вадами в здоров’я;

   

  виділяти більше коштів на покращення матеріальної бази медичного кабінету та закупівлі ліків і медичних матеріалів.

   

  З метою профілактики шкідливих звичок у школі   спланована й проводилась робота по забезпеченню цікавого дозвілля, робота гуртків, факультативів  та секцій за інтересами. Для учнів організовувались і проводились тижні профілактики шкідливих звичок, бесіди на тему: «Я обираю здоровий спосіб життя»,  психологічні тренінги, дні здоров’я, спортивно-масові заходи. В школі оформлено інформаційний куточок, санітарні бюлетені. В шкільній бібліотеці організовувались змінні виставки літератури на дану тематику. 

   

  Педагогічним колективом школи ведеться постійна планомірна робота на виконання закону України «Про заходи з попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення».  

   

  В школі розроблені та затверджені заходи щодо проведення антинікотинової інформаційно-освітньої та профілактичної роботи серед дітей та підлітків. Всі учні, схильні до тютюнопаління, поставлені на внутрішкільний облік. В планах виховної роботи класних керівників передбачені індивідуальні бесіди з профілактики тютюнопаління з дітьми, схильними до правопорушень.

   

  Крім цього окремо було винесено на обговорення в педагогічному колективі питання відмови від тютюнопаління педагогічних працівників та працівників школи, прийнято відповідне рішення.

   

  Значний вклад в антинікотинову пропаганду вніс і конкурс плакатів на тему: «Молодь за здоровий спосіб життя».

   

  Медичною сестрою школи Якубою Я.М. був проведений цикл бесід на відповідну тематику:

   

  «Вплив нікотину на здоров’я людини»;

   

  «Паління і спорт несумісні»;

   

  «Від нікотину до наркотиків – один крок».

   

  Питання про заборону тютюнопаління серед школярів було внесено в порядок денний класних і загальношкільних батьківських зборів.

   

  Ведеться планомірна робота з питань протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

   

  Практичний психолог школи Дацій О.М. на засіданні методичного об’єднання класних керівників провела цикл семінарів-тренінгів, завдяки яким усі класні керівники мали змогу познайомитись з методикою роботи та матеріалами, які зібрані в кабінеті основ здоров’я з виховання здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу.

   

  Усі класні керівники були також познайомлені з методичними рекомендаціями щодо проведення годин спілкування з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків школи, згідно з якими в кожному класі проводяться обов’язкові виховні заходи. Облік цієї роботи ведеться на сторінках класних журналів, що контролюються адміністрацією.

   

  Класні керівники проводять цикл обов’язкових годин спілкування з даної тематики: «Ситуація з ВІЛ –СНІД в Україні», «Безпечне статеве життя», «Закон України «Про наркотики».

   

  На класних годинах 5-9 класів класними керівниками порушуються питання протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та поширенню наркоманії.

   

  Питанню профілактики наркоманії та СНІДу приділяється належна увага і у позакласній роботі школи. У навчальному закладі створені куточки здоров’я, де зібрана література з даної теми. Учителі та учні мають змогу користуватися цими матеріалами.

   

  Постійно проводяться заходи, спрямовані на виховання здорового способу життя. 

   

  Профілактична робота з попередження наркоманії та СНІДу постійно проводиться і з батьками.

   

  На виконання Указу Президента України «Про запобігання подальшого поширення ВІЛ/ СНІДу в Україні» в школі були розроблені і затвердженні заходи з антиснідової пропаганди.

   

  В січні – лютому 2021/20222 н.р.   класні керівники провели зі своми вихованцями цикл бесід з попередження захворювання на СНІД за віковими групами:

   

  4-5 класи

   

  Небезпека захворіти на СНІД для твоїх друзів, родичів і тебе.

   

  6-8 класи

   

  СНІД: способи зараження, шляхи передачі, ознаки

   

  Небезпека захворіти на СНІД;

   

  Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) ,його вплив на організм людини.

   

  9-11 класи

   

  Медичною сестрою Якубою Я.М. також було проведено захід  « Як вберегти себе від ВІЛ/СНІДУ» і основними його питаннями було:

   

  Випадкові зв’язки;

   

  Шляхи попередження ВІЛ інфікування : соціальні, психологічні, медичні, гігієнічні;

   

  Будова ВІЛ та його властивості (руйнування клітин імунної системи людини вірусом);

   

  ВІЛ/СНІД : міфи та реальність.

   

  Та було проведено анкетування для учнів.

   

  Річним планом роботи школи передбачені заходи з ліквідації безпритульності і бездоглядності дітей.

   

  В школі створено банк даних на цих дітей, картки особистого обліку, акти обстеження побутових умов, психолого – педагогічна характеристика. Кожен класний керівник веде щоденник психолого – педагогічних спостережень, де фіксує спостереження за поведінкою цих учнів, вплив на них їхніх батьків, захоплення і нахили підлітків.

   

  Класними керівниками ведеться облік відвідування занять дітьми, схильними до правопорушень та пропусків уроків

   

  Для учнів з питань взаємоповаги в сім'ях, стосунків з батьками, вчителями, ровесниками надаються індивідуальні консультації, проводяться бесіди.

   

  Соціально-психологічний захист учнів та робота з дітьми пільгових категорій

   

        Упродовж 2021/2022 навчального року робота опорного закладу

   

  «Калайдинцівська ЗОШ ЛМР» щодо соціального захисту дітей пільгових категорій була спрямована на дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування», указів Президента України від 12.01.2018 року №5 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб із їх числа». «Про додаткові заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями» (від 23.06.2001, №467/2001), «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей» (від 30.12.2000, №1396/2000), «Про затвердження комплексних заходів щодо профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їх соціальної реабілітації» ( від 18.03.2001, №2402-III).

   

        Робота з даного напрямку проводилась відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік,  плану роботи шкільної соціально-психологічної служби.

   

        Cоціальний педагог та практичний психолог Дацій О.М. координував роботу класних керівників, соціально-психологічної служби школи щодо оформлення та ведення соціальних паспортів класів, підготовки необхідної інформації, документів, проводив консультації, інструктажі щодо організації роботи з дітьми пільгового контингенту; організовував роз’яснювальну роботу з батьками, опікунами дітей з питань охорони прав та інтересів дитини; брав участь у проведенні первинних та контрольних обстежень умов життя і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, (двічі на рік), а також дітей і підлітків, батьки яких не забезпечують їм належного виховання та утримання; вивчав адаптацію дітей у прийомних сім’ях, захист їх прав та інтересів; здійснював облік працевлаштування випускників 9-11 класів з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; сприяв залученню дітей пільгового контингенту до гурткової робот; контролював забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням згідно з вимогами чинного законодавства; узагальнював інформацію про проведену роботу на нарадах при директорові, засіданнях МО класних керівників опорного закладу, на батьківських зборах, конференціях тощо.

   

       Соціально-адміністративною службою школи постійно здійснювався контроль за відвідуванням занять дітей, які залишились без батьківського піклування, та інших дітей, соціально вразливих категорій.

   

       Створено банк даних дітей пільгових категорій, що постійно оновлюється (соціальний паспорт освітнього закладу). На  обліку знаходяться діти певних категорій:

   

  Позбавлені батьківського піклування – 3 учнів;

   

  Діти-сироти – 1 учень;

   

  Діти, батьки яких перебували в зоні ООС – 4 учнів;

   

  Діти, що стоять на внутрішньошкільному обліку ( профілактика правопорушень) - 2 учнів;

   

  Діти з багатодітних сімей – 33 учні;

   

  Діти – напівсироти – 4 учнів;

   

  Діти, які проживають в неповних сім’ях – 37 учнів;

   

  Діти з малозабезпечених сімей – 6 учнів;

   

  Діти з особливими освітніми потребами – 1 учнів.

   

  Питання соціального захисту дітей пільгового контингенту щомісяця заслуховувалося на виробничих нарадах при директорові, на засіданнях педагогічної ради школи та засіданнях Ради школи.

   

         Організовано було безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій, а саме: дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, батьки яких перебували у зоні ООС та  малозабезпечених. Протягом року надавались консультації батькам, вчителям та учням пільгових категорій. При організації заходів поза межами школи перевага надавалась дітям пільгового контингенту. Діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені Єдиними проїздними квитками.

   

        Соціально-адміністративною службою школи здійснювались наступні заходи щодо соціального захисту дітей пільгових категорій:

   

  Здійснювався контроль за змінами в соціальному статусі дітей, зміни фіксуються в соціальних паспортах класних колективів та в єдиному соціальному паспорті освітнього закладу.

   

  Проводилось обстеження умов  навчання, працевлаштування, оздоровлення та соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей – інвалідів, дітей з сімей, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей з відповідним оформленням особових справ.

   

  Перевіряється збереження закріпленого житла, майна дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення дітей безкоштовним харчуванням. Єдиними проїздними квитками, користуванням підручниками, охоплення відвідуванням гуртків, секцій тощо.

   

  Здійснювався правовий всеобуч батьків та дітей з питань дотримання вимог Конвенції ООН про права дитини та захисту їх прав, із залученням до цієї роботи класних керівників відповідних класів.

   

  Виконуючи основні завдання психологічної служби, проводилась робота по сприянню повноцінному особистісному розвитку дітей з урахування їх вікових індивідуальних особливостей, здібностей, нахилів та інтересів, а саме:

   

  - створення умов для формування соціально – психологічної культури педагогів, батьків, залучення їх до знань для оптимізації міжособистісних стосунків, подолання труднощів спілкування;

   

  - забезпечення дітей початковими знаннями про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних громадян), а також відомостями про правові норми, що регулюють відносини практично в усіх сферах суспільного життя;

   

  - забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;

   

  - профілактика відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини;

   

  - пропаганда здорового способу життя, здійснення превентивного виховання, профілактика алкоголізму, наркоманії, злочинності;

   

  - орієнтування дітей на загальнолюдські й національні цінності на засадах поваги до прав і свобод людини і громадянина та дотримання правових норм, правомірної поведінки й толерантного спілкування;

   

  - забезпечення захисту прав, повноцінного життя, розвитку та виховання дітей пільгового контингенту;

   

  - формування всебічно розвиненої особистості, здатної до повноцінного життя у суспільстві;

   

  - поліпшення стану здоров’я шляхом профілактики захворювань;

   

  - забезпечення покращення умов розвитку, виховання і освіти дітей;

   

  - забезпечення підтримки творчо обдарованих дітей, розвитку їх здібностей.

   

  У школі на початок навчального року було 3 учні 6 класу які постійно порушували Статут школи та поведінку.  До таких учнів за допомогою психолога, класного керівника та працівників Служби у справах дітей ми намагалися знайти особистісний диференційований підхід, проявити якнайбільше педагогічного такту, тримати під постійним контролем відвідування занять у школі та місцезнаходження їх у позаурочний час, залучати їх до участі у гуртках , секціях та шкільних клубах. Для підвищення ефективності виховних заходів соціальна служба намагалась включити також виховний вплив колективів однокласників, щоб діти не відчували себе ізольовано. Рада з профілактики правопорушень попереджає  батьків таких дітей про відповідальність батьківства.

   

  Діти з кризових сімей та учні девіантної поведінки залучаються до роботи гуртків та спортивних секцій. З метою пропаганди здорового способу життя та правової пропаганди проводяться лекції, виступи агітбригад, випускаються листівки та плакати, в чому допомагає учнівське самоврядування. До роботи залучаються представники міліції, лікарі, психологи, юристи; проводяться дні правових знань.     

   

              Задача психологічної служби - своєчасно виявити дітей з симптомами неблагополуччя в моральному розвитку і поведінці та вжити заходів для попередження подальшої соціальної деформації особистості, а по можливості й зменшити кількість таких дітей. З цією метою проводяться індивідуальні та групові консультації з дітьми, педагогами, батьками; для класних керівників школи проведено семінари «Права дитини», «Важкі діти». Окрім цього в закладі регулярно проводяться соціально-психологічні дослідження, моніторинги.

   

              Враховуючи підсумки поглибленого профілактичного медичного огляду, медичною сестрою складені листи здоров’я, де зазаначено поради вчителям щодо покращення стану здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Виконуються підготовчі заходи щодо організації профілактичних щеплень та медичного огляду дітей відповідного віку.

   

   

   

  Заходи щодо попередження та профілактики злочинів в учнівському середовищі

   

  На виконання Комплексної програми профілактики правопорушень на 2021-2025рр., відповідно до річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік проаналізована робота з попередження та профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, СНІДу серед учнів школи. Розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:

   

  -           максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;

   

  -           відвідування учнями  школи  навчальних занять;

   

  -           залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;

   

  -           виконання заходів річного плану роботи школи щодо попередження правопорушень і злочинності.

   

  У школі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:

   

  -           соціальна робота

   

  -           психолого-педагогічна робота;

   

  -           правове навчання і виховання;

   

  -           профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.

   

  Для подальшої правової освіти учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи її реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового виховання, до яких віднесено:

   

  -           формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;

   

  -           формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;

   

  -           формування поваги до держави.

   

    У зв’язку з підвищенням рівня злочинності серед дітей та підлітків, збільшенням кількості дітей, які займаються бродяжництвом, вживають алкоголь, наркотичні речовини, тютюн, зазнають насильства в сім’ї першочерговим завданням школи є максимальне посилення контролю за дітьми з девіантною поведінкою, за неблагополучними сім’ями та батьками, які мало приділяють уваги вихованню та навчанню своїх дітей.

   

    У ході перевірки проаналізовано плани виховної роботи класних керівників, їх індивідуальну виховну роботу з учнями з девіантною поведінкою по зміцненню моральності учнів.  Проаналізовано рівень участі учнів у гуртках, охоплення їх бібліотекою, роботу класних керівників щодо залучення учнів до гуртків, спортивних секцій, відвідування бібліотеки; роботу з батьками, діти яких схильні до правопорушень, бродяжництва, вживання шкідливих речовин.

   

    Соціальним педагогом встановлено чіткий контроль за обліком дітей шкільного віку .  Складено список дітей, які потребують підвищеної соціально-психологічної уваги, а саме :   3 малозабезпечені сім’ї (5 дітей), 4 учні схильних до тютюнокуріння, 2 учні стоять на внутрішньошкільному обліку ( Моша А., Коваль А. учні 6 класу), 3 учнів –  діти -позбавлені батьківського піклування, 1 учень – дитина-сирота, 1 учень – батько якого загинув  у зоні  ООС.

   

  Класні керівники ведуть чіткий (поурочний) контроль за станом відвідування учнями занять. Записи здійснюють у відповідному журналі черговим  вчителем.    Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією школи про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями школи заслухано на засіданнях при заступникові директора з навчально-виховної роботи та на нарадах при директорові.

   

  На виконання   Заходів щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі у школі проведено місячник правової освіти, профілактичні операції «Діти вулиці» з метою перевірки стану виконання вимог Закону України «Про освіту» в частинах здобуття молоддю загальної середньої освіти та охорони безпеки життєдіяльності усіх учасників навчально-виховного процесу. Заслухано звіти й інформації з означених питань на нараді при директорові, проведено засідання шкільної Ради профілактики, на яку запрошено учнів, котрі мають численні пропуски уроків, із батьками.

   

  Для організації цікавого та змістовного дозвілля дітей у школі працює мережа гуртків, яка налічує 7 гуртків. Заняттями в гуртках охоплено 110 учнів, що становить 55.8%. Учні із девіантною поведінкою також  залучені до гурткової роботи, проте відвідують вони заняття не систематично.

   

  Практичним психологом Дацій О.М проведено анкетування та тестування дітей особливого контролю, розроблено рекомендації для батьків та вчителів   роботи з цією категорією дітей.

   

  У порівнянні з 2020/2021 навчальним роком знизилась кількість учнів, схильних до правопорушень та пропусків уроків без поважних причин. З учнями, які мають девіантну поведінку, а саме: Мисник В. (5 клас), Коваль А. (6 клас), Моша А.( 6 клас), Павлов О ( 6 клас), Бабійчук Д.(8 клас), Лемжин Д.( 9 клас), Попович А. ( 9 клас) проведено відповідну роботу: класні керівники, педагог соціальний , заступники директора з навчально-виховної роботи , практичний психолог неодноразово зустрічалися з батьками даних учнів, систематично проводили бесіди безпосередньо з учнями; для індивідуальної роботи з батьками даної категорії дітей у школі працює  пункт консультування та Рада профілактики правопорушень; вищезгадані учні запрошувались на засідання учнівської ради,   наради при директорі окремо та разом з батьками.

   

  Для профілактичної роботи неодноразово запрошувались працівники  органів ювенальної превенції,  які проводили співбесіди щодо запобігання бродяжництва та злочинності, правопорушень серед учнівської молоді, профілактики шкідливих проявів та звичок.

   

  Заслуговують на увагу виховні години «Основні аспекти правового виховання» (9 клас, класний керівник Крутій Н.В.) «Правове виховання неповнолітніх» (8 клас, класний керівник Федоренко Н.В.) «Види відповідальності» (7 клас, класний керівник Дацій О.М.) «Феміда правосуддя» (6 клас, класний керівник Крутій С.В.)

   

  Традиційним стало проведення у школі Тижня правових знань. У 2021/2022 навчальному році Тиждень проведено у грудні за окремим планом. У рамках Тижня відбулись години спілкування «Закон і ми», конкурс малюнків «Я і мої права», організовано постійно діючу виставку літератури «Цивільні права неповнолітніх та їх цивільно-правова відповідальність», «Хто такий юрист в умовах сьогодення», а також проведено анкетування «Мої права у сім’ї». В анкетуванні брали участь учні 5-9 класів (всього 102 особи). За результатами анкетування 30 % мають право на врахування батьками їхньої думки при розв’язуванні питань, які стосуються життя дітей; 10 % дітей вважають, що мають право на невтручання членів родини в їх особисте життя; 35 % учнів мають право на висловлювання в сім’ї власних поглядів.

   

  На виховних годинах, хвилинах спілкування проведено бесіди «Що таке ВІЛ/СНІД?» , «СНІД сьогодні», «Шляхи зараження СНІДом», «Твоє майбутнє в твоїх руках» (класні керівники 5-9 класів); години спілкування «Дітям про СНІД від лікаря Неболить» (класні керівники 1-4 класів); усні журнали «Як зупинити СНІД?», «Вплив вірусу на організм людини»;  диспути «Як навчатися, коли в класі ВІЛ/інфікована дитина; ток-шоу «СНІД: вчора, сьогодні, завтра» ( практичний психолог, соціальний педагог та медичний працівник школи), тестування та анкетування «Що ти знаєш про СНІД?», «Шкідливі звички», «Що таке ВІЛ-інфекція, а що таке СНІД» та інші.

   

  Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє шкільна Рада профілактики правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях розглянуто поведінку, успішність учнів школи, стан відвідування конкретного класу.

   

  Проте в роботі з профілактики правопорушеннь є чимало недоліків як в діяльності класних керівників, так і в школі в цілому. Залишає бажати кращого індивідуальна робота класних керівників щодо організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, залученню дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу. Необхідно сприяти тісному знайомству з неблагополучними сім’ями, залучати дітей до шкільного життя, проводити роботу у мікрорайоні школи.

   

  Необхідною ланкою діяльності педагогів школи є правовиховна робота. Усвідомлюючи важливість радикальних змін у всіх сферах життя країни, вчителі школи впроваджували в практику правовиховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі гуманізації життя школи. В основу організації системності в здійсненні виховного процессу в школі покладено диференційно-індивідуальний підхід, врахування вікових особливостей дітей.

   

   З групами важких дітей, з урахуванням віку, проводяться спеціальні бесіди та заняття. Психологом був проведений  проведений експеремент: відбулись спеціальні заняття, метою яких є набуття учнями позитивних властивостей характеру, формування основних моральних цінностей у формі гри за спеціально розробленими методиками. Весь матеріал, за яким відбувались заняття, поділений на специфічні тематичні модулі. В ігрових ситуаціях та жартівливій формі показано шкода від поганих звичок. Поряд із цим переслідувалась мета створити сприятливий мікроклімат в колективі, навчити школярів правильно спілкуватись, підвищити згуртованість класу та організувати допомогу всім членам колективу, що її потребують. Ці заняття і тренінги дали позитивний результат: підвищився рівень дисципліни в класі, покращився коефіцієнт згуртованості, а найголовніше – виявлено так званих аутсайдерів і визначені напрямки встановлення зв'язків їх з лідерами.

   

  У класах першого ступеня навчання – створення сприятливої психолого-педагогичної атмосфери, проведення ранньої діагностики і корекції у поведінці, всебічне вивчення індивідуальних особливостей учнів, виявлення дітей з відхиленням у розвитку і поведінці.

   

  В старших класах робота спрямовувалась на пізнавально-інтелектуальну діяльність учнів: крім навчального курсу «Основи правознавства» в школі функціонує інформаційно-освітня протиалкогольна програма для 7-8 класів  «Сімейна розмова».   

   

         В межах компетенції  завдань і заходів Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству  за ознакою статі у  ОЗ « Калайдинцівська ЗОШ ЛМР:

   

   проведено тематичні уроки у 1-11 класах « Стоп насильству» ;

   

   Постійна взаємодія з представниками відділу ювенальної превенції Лубенського ВП, працівниками проведено лекторій « Насильству –ні!»;

   

   взаємодія з представниками служби у справах дітей Лубенського виконавчого комітету та Лубенським центром безоплатної допомоги;

   

  Розповсюдження буклетів та пам’яток для учнів та батьків щодо запобігання домашньому насильству. Розміщення у батьківських групах Вайбер соціальної реклами та номери « гарячих ліній» з питань безкоштовної правової допомоги та консультацій.

   

  Консультування батьків  « Проблеми насильства у сім’ї»

   

  Працював шкільний центр самоврядування «Правопорядок», була налагоджена тісна взаємодія школи з ювенальною превенцією , систематично працювала рада профілактики.

   

  Та не дивлячись на це в школі ще спостерігались окремі випадки безпричинного пропуску занять, дрібних крадіжок, бійок тощо. Це свідчить про недостатній рівень роботи з цією категорією школярів, тому в наступному навчальному році дане питання слід взяти під особливий контроль

   

  Робота з батьками

   

  Упродовж 2021/2022 навчального року з батьками дітей   проводились профілактичні бесіди та, по необхідності, надавалася допомога у питаннях навчання та вихованні дітей. Організовувалися індивідуальні та групові зустрічі з батьками з обміну досвідом у вихованні дітей, бесіди з метою вирішення конфліктних ситуацій між дорослими та дітьми.

   

  Індивідуальні консультації для батьків:

   

  - «Я та мої емоції»(жовтень)

   

  - «Шкідливість дорослішання» (листопад)

   

  - «Чому дитина стає «важкою»?» (грудень)

   

  - «Потенційно небезпечні та образливі ситуації для дітей» (лютий)

   

  Групові консультації для батьків:

   

  «Вибір професії і профорієнтація старшокласників» (квітень) тощо  

   

  В школі проводились заходи по пропаганді здорового способу життя: диспут «Шкідливі звички – до чого це веде», години спілкування «Твоє здоров′я в твоїх руках», «Здоровий спосіб життя - найкраща профілактика алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії» та інші.

   

  Продовжувалась робота щодо удосконалення соціального захисту дітей пільгового контингенту. На батьківських зборах постійно зверталась увага на майнове право дитини, на відповідальність батьків за життя і виховання неповнолітніх.

   

  Систематичною є робота класних керівників з батьками (або особам, які їх замінюють) з питань родинного виховання, профілактики шкідливих звичок та правопорушень.

   

  Профорієнтаційна робота

   

  Одним із напрямів роботи соціального педагога є профорієнтаційна робота з учнями старших класів. Соціальним педагогом складено та реалізовано план роботи школи щодо професійної орієнтації дітей. В межах реалізації даного плану в школі було проведено:

   

  класні та виховні годині щодо профорієнтації учнів;

   

  тижні профорієнтації;

   

  виховний захід «Конкурс знавців професії»;

   

  профорієнтаційні екскурсі до навчальних закладів міста, підприємств, організацій;

   

  тематичну літературну виставку «Я і моя майбутня професія».

   

  круглий стіл «Яку я обираю професію».

   

  Шкільним психологом, соціальним педагогом школи проводились тренінги і заняття з профорієнтації учнів, де висвітлюються такі питання:

   

  Професійне самовизначення підлітків.

   

  Конвенція ООН про права дитини.

   

  Реалізація права на працю в Україні.

   

  З чого починається працевлаштування?

   

  Вплив умов праці на здоров’я.

   

  Профорієнтаційна робота є невід’ємною частиною роботи соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. Діти пільгових категорій залучені до занять з профорієнтації «Ярмарок професій», «Визначення цінностей», «Визначення категорій вибору професій», «Визначення варіантів професійного вибору», «Працевлаштування», «Інструменти керування кар’єрою» тощо. В школі складені спільні плани роботи з  центром зайнятості.

   

   У 2021/2022 навчальному році соціальним педагогом проводились такі заходи:

   

  Практичні заняття для учнів 1-4 класів,

   

  «Яким я бачу своє майбутнє»,

   

  Конкурс малюнків «Вгадай професію»

   

  Тренінг «Вибір професії або задача з багатьма невідомими»

   

  Практичні заняття для учнів 5-8 класів, «Визначення навичок здібностей»; «Визначення інтересів»; «Визначення цінностей»; «Визначення критеріїв вибору професії»; «Визначення варіантів професійного вибору»; «Працевлаштування».

   

  Аналіз виховної роботи

   

      У 2021/2022 навчальному році виховна робота в школі  була спрямована на реалізацію загальношкільної виховної теми: «Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві» і проводилась на науково-методичній основі відповідно до реалізації Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988, Статуту школи, річного плану роботи школи на 2021/2022 навчальний рік. Виховна робота  була спрямована на виконання Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, «Про позашкільну освіту», Національної програми правової освіти та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29 липня 2019 року № 1038; програми «Нова українська школа» у поступі до цінностей», яка розглянута та затверджена Вченими Радами Інституту проблем виховання (протокол № 6 від 02 липня 2018 року) та Інституту модернізації змісту освіти (протокол № 7 від 26 вересня 2018 року); Конвенції ООН про права дитини. Ключовими нормативними документами у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ МОН № 1243 від 31.10.2011, яким затверджено "Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України",  як важлива умова комплексного впливу на особистість, підвищення ролі освіти в розбудові й зміцненні  української державності та утвердженні національної єдності.

   

  Система виховної роботи в школі

   

  На основі цих нормативно-правових документів у школі функціонувала виховна система школи як цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання, відбувалося моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності. На сьогоднішній день в школі склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї та школи, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання, спонукає до утвердження педагогіки особистості, сприяє формуванню в учнів навичок самоосвіти, самоаналізу, допомагає учням розвивати індивідуальні здібності, творчі задатки, самовизначитись та самореалізуватись.

   

  Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

   

  Головне завдання школи – так побудувати виховну діяльність, щоб сама її організація, приклади авторитетних наставників-учителів, шкільне середовище виховували дітей у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання педагогів полягало у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для дитини особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим було повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування учня- громадянина, патріота України.

   

  Пріоритетними напрямками виховної роботи є:

   

  •          Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

   

  •          Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

   

  •          Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

   

  •          Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

   

  •          Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

   

  •          Впроваджувати оптимальні методи, форми, засоби, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

   

  •          Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці

   

  •          Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації.

   

  Для реалізації цих завдань у школі розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани роботи класних керівників, які були затверджені на засіданні методичного об’єднання класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські   заходи, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

   

  Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів.

   

  Принципи виховної системи школи:

   

  •          принцип гуманізації і демократизації виховного процесу

   

  •          принцип зв’язку виховання з реальним життям

   

  •          виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності

   

  •          єдність вимог і поваги до особистості

   

  •          послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

   

  Виховна робота реалізується за такими напрямами:

   

  •          Виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування, формування активної життєвої позиції.

   

  •          Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

   

  •          Фізичне виховання та пропаганда здорового та безпечного способу життя.        

   

           Психологічна підтримка учнів.

   

  •          Національно-патріотичне виховання.

   

  •          Екологічне виховання.

   

  •          Моральне виховання.

   

  •          Родинне виховання.

   

  •          Художньо-естетичне виховання.

   

  •          Розвиток творчих здібностей учнів.

   

  Національно-патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні пріоритетним напрямом державної політики.

   

  Основною метою національно – патріотичного виховання є формування національно-свідомого громадянина на шляху демократичного розвитку нашої держави. Адже саме українцям притаманні любов до рідної землі, гордість за своє історичне минуле, повага до звичаїв, традицій, культури, духовних надбань нашого народу.

   

  Реалізація національно - патріотичного  виховання відбувається через проведення ряду заходів, які мають різні форми роботи: тематичні лінійки, конкурсні програми, змагання, диспути, круглі столи, благодійні акції, уроки мужності, уроки пам’яті, захист проектів, перегляд та обговорення документальних та відеофільмів, тематичні бібліотечні виставки тощо.

   

  У 2021-2022 н.р. в освітньому закладі проведено такі заходи:

   

  1. День Знань (десятник Т.В.);

   

  2. Перший урок «Люблю Україну свою» (кл. керівники 1-11);

   

  3. Участь у проєкті «Діалоги про війну» з нагоди відзначення 1033-ої річниці заснування міста Лубен та 78-ої річниці визволення від загарбників (Пирогова Ю.І., 8-11 кл.);

   

  4. Турнір з історії України до 100-річчя подій Української революції (Пирогова Ю.І., 11 кл.);

   

  5. Заходи до Дня визволення Лубенщини від нацистів у Другій Світовій війні:

   

   - квест «Стежками пам'яті» (Пирогова Ю.І., 8-11 кл.);

   

   - єдиний урок «Велич народного подвигу» (кл. керівники 1-11);

   

  6. Національний урок пам′яті, присвячений 80-м роковинам трагедії в Бабиному Яру (Дацій О.М. 5-7 кл.);

   

  7. Участь у  Всеукраїнському конкурсі з національно-патріотичного виховання "Я козацького роду" (Десятник Т.В., Пирогова Ю.І., 5-11 кл.);

   

  8.Вітання учасників АТО з Днем Захисника України у шкільному музеї Бойової слави, проведення екскурсії (Мисник С.І., 7-11 кл.);

   

  9. Виховні години по класах «А ми тую славу козацькую збережем!», «Стежками козаків», «Воїн. Воля крізь віки» ( кл. керівники 1-11 кл.;

   

  10.Збір продуктів для захисників;

   

  11. Відеопривітання до Дня української писемності (Гонта Т.В.);

   

  12. Диктант єдності «Рідна мова, читса, як сльоза» (утителі філологи, 9-11кл.);

   

  13. Вшанування жертв Голодомору 1932-1933 р.р.:

   

  -  літературна композицію «Крізь століття пронесіть сльозу невинно убієнних» ( (Мисник С.І., Циганіна Ю.Ф. 8-11 кл.);

   

  - акція «Колоски пам’яті» (Щербак Т.М., 4 кл.);

   

  14. Тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений 30-тій річниці створення Збройних Сил України (Голубенко Л.І., Пирогова Ю.І., Крутій С.В., 5-11 кл.);

   

  15. Урок пам'яті з метою вшанування героїв, які загинули під час Другого Зимового походу Армії УНР для джур середньої та старшої вікової групи (Пирогова Ю.І.);

   

  16. Тиждень Правових знань (Пирогова Ю.І.):

   

   - брейн-ринг " Права та обов'язки громадян" (9-11 кл.);

   

  - опитування " Знаємо права виконуємо обов'язки" (5-8 кл.);

   

  17.День школи;

   

  18. До Дня Соборності України:

   

  -виховні години в 1-4 кл. (учні початкових класів ознайомились з історією виникнення свята, пригадали державні символи, національні пам‘ятки України, провели вікторину та пограли в ігри);

   

  - онлайн квест «Україна єдина» (вчитель Пирогова Ю.І., 7-11 кл.);

   

  - відеоролик з малюнками дітей, віршами (Десятник Т.В.);

   

   - захід «Україна – єдина країна» (вчитель Мисник С.І. 5-11 кл.);

   

  19. До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у шкільному музеї джури середньої вікової групи провели екскурсію для учнів 9-11 класів;

   

  20. День Єднання: лінійка з підняттям прапора України (Десятник Т.В., 1-11 кл.);

   

  21. До Дня Державного Герба України проведено конференцію для джур старшої та середньої груп (Пирогова Ю.І.);

   

  22. Захід «Небесна Сотня. Юні янголи» (Десятник Т.В., 7-11 кл.);

   

  23. Участь у флешмобі «Діти України за мир», малюнки на підтримку Захисників України (кл.керівники, Дацій О.М., Десятник Т.В., 1-11 кл.);

   

  24. Участь у поетичному флешмобі «Діти України за мир» (Десятник Т.В.);

   

  25. Участь у акції учнівської молоді «Єднання – сила!» Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, напрям "Я говорю з тобою, Україно!" (Десятник Т.В.);

   

  26. Участь у національно-патріотичній акції учнівської молоді «Єднання – сила!» Полтавського обласного центру національно-патріотичного виховання, напрям "Пісня моєї Батьківщини" (Циганіна Ю.Ф.);

   

  27. Участь джур средньої та старшої вікових груп у Всеукраїнській онлайн грі-вікторині «Відун» (Пирогова Ю.І.);

   

  28. День пам'яті та примирення:

   

  - «Ми переможемо» - читання віршів (Десятник Т.В.);

   

  - відеолінійка від учнів 10 класу (Циганіна Ю.Ф.);

   

  29. До Дня Європи проведений онлайн освітній захід для учнів 5-8 класів (Дацій О.М.);

   

  30. Фотофлешмоб "Українська вишиванка - наш сімейний оберіг!" (Десятник Т.В., Голуб Л.П., Сліпич В.Б.);

   

  31. Свято Останнього дзвоника онлайн (Десятник Т.В.)

   

  Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній актив­ності особистості, прояві чуйності, чесності, правдивості, працелюб­ності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісті, терпимості до іншого, миролюбності, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності; вмінні працювати з іншими; здатності про­щати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. Саме розвитку цих якостей сприяли наступні види діяльностей:

   

  1.Акція «Монетки дітям», збір коштів для онкохворих дітей;

   

  2.Виховні години до Міжнародного дня людей похилого віку (кл.керівники 1-11 кл.); виставка малюнків (вчителі малювання);

   

  3.Заходи в межах 16 днів проти насильства (Дацій О.М., класні керівники);

   

  4. До Дня людей з інвалідністю урок толерантності « Жити в мирі з собою і людьми» у 1 кл. Тематичні уроки та години спілкування  у 2-11 класах (Дацій О.М.);

   

  5. Волонтерська акція "Миколай про тебе не забуде" по збору подарунків для дітей, сім'ї яких потрапили в складні життєві ситуації (1-11 кл.)

   

  У вихованні позитивного ставлення  до праці ми вчимо, щоб діти виконували будь – які завдання старанно і своєчасно, формуємо навички самообслуговування, виховуємо витримку, наполегливість, привчаємо до певного ритму роботи.  Цим завданням підпорядковуємо й уроки з усіх предметів і позакласні заходи.

   

    Проводимо бесіди, діалоги, ігри, вікторини, розповіді на уроках. Але жодна настанова не замінить особистої участі дітей у праці. Тому залучаємо до різних видів трудової діяльності. Це навички самообслуговування, обов’язки чергових, прибирання робочого місця, класної кімнати, закріпленої ділянки території школи, догляд за квітником та квітами в класі.

   

      На уроках трудового навчання діти оволодівають початковими елементами культури праці, свідомого дотримання правил безпечної роботи, вміння працювати акуратно, заощаджувати матеріали, зусилля й час.

   

      Також і в позаурочний час класні керівники проводять  з дітьми години спілкування, «Праця прикрашає людину», «Працьовита родина», «Людина народжується творити добро», акції «Збережемо книгу», «Чисте довкілля».

   

  Учні школи відвідують гурток «Умілі руки», на якому знайомляться з різними видами виробів і навчаються створювати їх власними руками.

   

   Соціальним педагогом школи проводяться заняття з старшокласниками по профорієнтації.

   

  Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологіч­ного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини, самоцінності природи; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою.

   

  Учителі розуміють важливість і необхідність екологічного виховання, тому в позакласній роботі намагаються формувати бережливе ставлення учнів до природного середовища. Були проведені такі заходи екологічного спрямування:

   

  1.Всеукраїнський день прибирання, вересень 2021 (1-11 кл.);

   

  2. ІІ Міжнародний урок доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин", присвячений Всесвітньому дню захисту тварин (кл. керівники 1-11 кл.);

   

  3.Збирання жолудів для місцевого лісництва (1-4 класи та члени гуртка «Юний еколог»);

   

  4. Посадка дубів до Дня Захисника України у Парку Слави с.Калайдинці (Десятник Т.В., джури сереньої і старшої вікових груп);

   

  5.Акція «Годівничка» (Дацій О.М., гурток «Юний еколог»);

   

  6.Акція «Збережи ялинку» (1-11 кл.);

   

  7. Конференція «Нехай земля квітує всюди - природу збережімо, люди!» до Дня Землі (Дацій О.М., Пирогова Ю.І., 5-8 кл.)

   

  У школі діє гурток «Юний еколог», керівником якого є Дацій Олена Миколаївна. Мета гуртка – формування екологічної свідомості і екологічної культури школярів.

   

  Даний гурток дає змогу залучати дітей до вирішення актуальних проблем екології, поглиблювати знання з біології, географії, залучати до проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, формує екологічну культуру особистості, шанобливе ставлення до природи. Членами гуртка було підготовлено і проведено виступ перед місцевими на тематику сталого розвитку, який змусив глядачів проаналізувати свої вчинки та вчинки інших людей відносно до флори і фауни рідного краю.

   

  Естетичне виховання спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектра почуттів — здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва. Важливим є сприймання об'єктів довкілля як естетичної цінності, ерудиція у галузі мистецтва (володіння системою елементарних мистецьких знань, понять, термінів, адекватне сприйняття художніх творів, творча діяльність в мистецькій сфері), власний погляд на світ, здатність радіти за інших як ознака духовної зрілості.

   

  Виконуючи завдання художньо-естетичного виховання, в школі вивчаються кращі твори української та світової культури, ведеться робота з розвитку вмінь примножувати культурно мистецькі надбання, відчувати  й відтворювати прекрасне в повсякденному житті. Про це свідчить сучасне освітнє середовище навчального закладу. Всі, хто переступає поріг школи, відчувають дух тепла, доброзичливості, родинності, що панує в її стінах. Цьому сприяють малюнки, що прикрашають стіни  коридорів, багато квітів,  естетично оформлені стенди. Сприяють розвитку ціннісного ставлення до мистецтва і проведені протягом навчального року  заходи:

   

  1. Захід до115-ї річниці від дня народження українського письменника Івана Багряного Федоренко Н.В., 10-11 кл.);

   

  2. Виготовлення листівок «З Днем Захисника України (1-4 кл.);

   

  3. Виставки в бібліотеці (Мисник В.Г.):

   

   - до Дня визволення Лубенщини від нацистів;

   

   - до Дня козацтва;

   

   - до Дня писемності;

   

   - вшанування жертв Голодомору 1932-1933 р.р.;

   

   - до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом;

   

   - до Дня української хустки;

   

   - до новорічних свят;

   

   - до Дня Соборності України;

   

   - до Міжнародного Дня рідної мови.

   

  Місячник шкільних бібліотек (Мисник В.Г.);

   

  Виставка плакатів «Живи, прекрасна наша мово!» до Дня писемності  (Гонта Т.В., 5-11 кл.);

   

  Прикрашання школи до новорічних свят, створення фотозон (вчителі та учні школи);

   

  «Новорічна феєрія» (Циганіна Ю.Ф., 5-6 кл.);

   

  До 87 річниці з Дня народження В.А.Симоненка, відеофлешмоб читання поезій (Федоренко Н.В.);

   

  конкурс читців поезій В.Симоненка (учителі 1-4 кл., учителі філологи, 1-11 кл.);

   

  Виготовлення лепбуків до Дня рідної мови (Гонта Т.В., 5 кл.);

   

  Акція "Патріотична Великодня писанка" (Дацій О.М., 7 кл.);

   

  Заходи до Дня вишиванки (Десятник Т.В.).

   

  З метою формування у зрос­таючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, активної життєвої позиції для учнів школи було організовано та проведено:

   

  1.Місячник безпеки життєдіяльності та безпеки учнів на дорозі (кл. керівники 1-11);

   

  2.Олімпійський тиждень. День фізкультури і спорту. Олімпійський урок (Голубенко Л.І.);

   

  3.Двотижневик «Безпека дітей на дорозі», вресень (кл. керівники 1-11);

   

  4.Заходи протидії булінгу (щомісячно) (Дацій О.М., кл. керівники 1-11);

   

  5.Заходи до Дня туризму (Голубенко Л.І., 5-11 кл.);

   

  6. Місячник здорового способу життя (Спиця Ю.С.):

   

   - ділова гра «Ми за здоровий спосіб життя!» (8 кл.);

   

   - урок з елементами тренінгу «Твоє життя – твій вибір» (7 кл.);

   

   - лекція «Профілактика шкідливих звичок» (9 кл.);

   

  - «Обираємо здорову їжу» (6 кл.);

   

  - вікторина «Здоровим бути модно!» (5 кл.);

   

   - виставка малюнків «Я і мої друзі за здоровий спосіб життя» (1-4 кл.).

   

  7. Тиждень безпеки на дорозі, листопад, травень (1-11 кл.);

   

  8.Місячник громадянського виховання (Циганіна Ю.Ф.): диспут "Твої права і обов'язки", засідання "круглого столу" "Конфлікти і способи їх вирішення", практичні заняття з елементами тренінгу "Мистецтво спілкування" та "Долаємо стереотипи";

   

  9. До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом медичним працівником школи Якубою Я.М. з учнями 9-11-х класів були проведені інформаційні бесіди «Скажемо СНІДу – ні!»;

   

  10. Заходи до Дня безпечного Інтернету (Спиця Ю.С.):

   

  - мультфільми про «Безпечне користування інтернетом», пам’ятки (2-4 кл.);
  - вікторина «День безпечного Інтернету»  (5 кл.);

   

  - перегляд презентації та виготовлення  пам’яток про правила поводження в Інтернеті (6 кл.)

   

   - Всеукраїнський онлайн конкурс «Безпечний Інтернет 2.0» (Десятник Т.В., 7-11 кл.);

   

  10. Участь у Всеукраїнському уроці з медіаграмотності (Десятник Т.В., 7, 10-11 кл.);

   

  11. До Дня захисту дітей відеоролик з малюнками дітей, віршованим флешмобом (Спиця Ю.С.)

   

  З метою виховання в учнів любові до свого народу, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, формування моральних та культурних цінностей класними керівниками  проведені наступні виховні заходи:

   

  Класними керівниками були проведені відкриті виховні години:

   

  1 клас – «Прощавай, Букварику!», Нечипоренко М.С.;

   

  3 клас – «В новорічний квест граємо - скарби шукаємо», Голуб Л.П.;

   

  4 клас – «Прощавай, початкова школо!», Щербак Т.М.;

   

  5 клас – «Лист Захиснику України», «Світ моїх захоплень»,  Сичова В.Г.;

   

  6 клас – «Школярі за безпеку дорожнього руху», Крутій С.В.;

   

  7 клас – «Козацька держава – наша гордість і слава!», Дацій О.М.;

   

  8 клас – Віршований флешмоб до Дня вишиванки, Федоренко Н.В.;

   

  10 клас – Новорічний батл «Хто зверху?», Циганіна Ю.Ф.;

   

  11 клас – Новорічні щедрівки, Десятник Т.В.

   

  Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти дітям розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Для цього на базі школи було організовано роботу гуртків. Виховний напрям роботи школи – національно-патріотичне виховання. З метою формування в учнів ціннісного ставлення до українського народу, Батьківщини, держави, нації, підготовки школярів до участі у   Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі “Сокіл” (“Джура”) організовано роботу гуртків:

   

              Назва гуртка

  Кількість годин

  Програма

  Естрадно-вокальне мистецтво

  4

  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

  Лист від 08.04.2016 р.

  Загальна редакція  ШКУРА Г. А., БИКОВСЬКИЙ Т. В.

  Джура

  2

  Навчальна програма гуртка козацько-лицарського виховання "ДЖУРА",

  Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах комісією із захисту Вітчизни Міністерства освіти і науки України, від 15.06.2017

  Автор БОНДАРЧУК О. С..

  Пізнаємо рідний край

  2

  Початковий та основні рівні. " Схвалено науково- методичною комісією з позашкільної освіти і науки України" ( протокол 13 від 29.12. 2015). Автор Пронтенко О.С.

  Козацько-лицарське виховання

  2

  Навчальна програма з позашкільної освіти

  «ДЖУРА»

   «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»

  (протокол засідання Науково-методичної комісії з позашкільної освіти

  від 25.05.2018 року No 1; лист ІМЗО від 06.06.2018 No 22.1/12-Г-311)

  Козацький гарт

  2

  Навчальна програма з позашкільної освіти

  військово-патріотичного напряму

  «КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИЙ ГАРТ»

  (Початковий та основний рівні, 3 роки навчання

  «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» 

  (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)

  Юний захисник Вітчизни

  2

  Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Юний захисник Вітчизни»

  «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах» 

  (протокол засідання науково-методичної комісії з позашкільної освіти  Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України № 3 від 22.12.2017 року)

  Умілі руки

  4

  Навчальна програма «художня обробка деревини: випилювання, різьблення, мозаїка по дереву». Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 від 29.12.2015).

  Автор: Мороз О.М., методист районного науково-методичного центру управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

   

  Гуртковою роботою охоплено 170 учнів (85%).

   

  Одним із ефективних засобів для вирішення  завдань щодо процесу оновлення змісту освіти, спрямованого на забезпечення умов для самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, створювати і розвивати  цінності громадського суспільства є створення в закладі педагогічних умов для діяльності органів учнівського самоврядування. Педагогічний колектив,  спільно з учнями  розробляють організаційну структуру, заходи, що забезпечують діяльність дитячого колективу, вчать учнів жити та спілкуватися у колективі, бути лідером, брати участь  у колективних творчих справах.

   

  Заходи, організовані і проведені учнівським самоврядуванням школи:

   

  Вибори учнівського активу;

   

  До Дня визволення  Лубенщини від нацистів у Другій Світовій війні:

   

  варта Пам'яті у музейній кімнаті, присвяченій командиру 66-го стрілкового корпусу (УС);

   

  покладання квітів до пам’ятника загиблим (УС);

   

  До Дня вчителя:

   

   квест "#Teachers_class_room_2021";

   

  святкові листівки;

   

  відеовітання від 11 класу;

   

  День дублера;

   

  Вітання вчителів пенсіонерів;

   

  Відеолінійка до Дня Гідності та Свободи;

   

  Флешмоб до Дня української хустки;

   

  Відеофлешмоб «Що для вас Соборна Україна» до Дня Соборності України;

   

  Онлайн конкурс валентинок, виготовлених своїми руками;

   

  Фотозона до Дня святого Валентина;

   

  Святкова руханка для учнів початкових класів з нагоди Дня святого Валентина;

   

  День спонтанного прояву доброти. Вітання учнів, вчителів, працівників школи;

   

  Відеовітання з Днем матері;

   

  Флешмоб «Одягла Україна зранку з весняних квітів вишиванку!»;

   

  До Дня Героїв віршований флешмоб;

   

  Участь в онлайн-коворкінгу до Міжнародного дня захисту дітей «Усі ми різні, але рівні в своїх правах» від управління Державної служби якості освіти у Полтавській області.

   

  Система роботи з охорони життя, здоров'я дітей та учнівської молоді, попередження дитячого травматизму та нещасних випадків по школі включає напрямки:

   

  - забезпечення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

   

  - навчання учнів з питань охорони життя, здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, попередження побутового травматизму як на уроках основ здоров`я, так і під час проведення позакласних заходів;

   

  - профілактична робота з учнями в позаурочний час (виховна робота);

   

  - інформаційно-агітаційна діяльність та просвітницька робота;

   

  - робота з батьківською громадськістю.

   

          Робота педагогічного колективу школи постійно спрямована на поліпшення профілактики травматизму та недопущення випадків травмування дітей та учнівської молоді через:

   

  1. Систематичне проведення інструктажів з учнями у кабінетах підвищеної небезпеки, під час масових заходів, екскурсій, походів тощо.

   

  2. Щомісячно проводяться бесіди по попередженню нещасних випадків, бесіди з правил дорожнього руху, з пожежної безпеки, з пропаганди здорового способу життя, при виявленні вибухонебезпечних предметів, тощо.

   

  3. Система обов’язкових масових заходів з безпеки життєдіяльності з учнями: у вересні – місячник безпеки руху «Увага ! Діти на дорозі!»;  у листопаді і травні  Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху;

   

  У планах виховної роботи класних керівників наявні бесіди з питань безпечної поведінки, збереження життя та здоров’я дітей. Наявні графіки чергування вчителів на перервах. Графіки затверджено установленим порядком. У класах підвищеної небезпеки (інформатики, хімії, трудового навчання, спортивній залі) наявні правила техніки безпеки. Класні керівники ведуть Листки здоров’я , які відповідають встановленій формі та з відповідними позначками щодо належності дитини до групи здоров’я.

   

  За період карантину, війни (від 24.02.2022.р) виховна діяльність здійснювалася дистанційно. Згідно плану виховної роботи школи  проводилися (по можливості) заплановані заходи. Для організації  заходів було створено групи  у Viber. Результати роботи публікувалися на сторінці нашої школи у Фейсбук, сторінці куреня імені Самійла Величка та сторінці учнівського самоврядування.

   

  У подальшій роботі слід

   

  1.Продовжувати  удосконалювати  форми і  методи  роботи  з  вирішення  виховної  проблеми  школи;

   

  2.Формувати  в  учнів  любов  до рідного  краю,  прагнення  поглибити знання  про  історію   рідного  краю,  виховувати  гордість за свій народ;

   

  3.Пропагувати  здоровий  спосіб  життя, проводити виховні години  на  теми  по  профілактиці  шкідливих  звичок  та  правопорушень.

   

  4.Ширше залучати  до життя закладу учнівське  самоврядування.

   

  5.Активно залучати учнів до участі в шкільних, районних, обласних та  всеукраїнських конкурсах.

   

  6.Урізноманітнювати форми виховної діяльності з прищеплення учням високої  правової  культури,  поваги  до  законів  та  символів  держави.

   

  Робота практичного психолога

   

   Психологічна служба школи створювала умови для саморозвитку учнів, організовуючи діяльність педагогів і батьків на основі принципів гуманізму, взаємодії, співробітництва, позитивного сприйняття і прийняття особистості, конфіденційності, особистісно-зорієнтованого підходу з урахуванням індивідуальних особливостей.

   

  Основною задачею соціально-психологічної служби було і залишається  створення сприятливих умов для розвитку дитини, встановлення зв’язків і дружніх відносин між учнем, сім’єю та школою.

   

  Психологічна служба школи в своїй професійній діяльності керується Законом України “Про освіту”, Конвенцією ООН про права дитини, Правилами внутрішнього розпорядку школи, «Положенням про психологічну службу  України».

   

  У 2021/2022 навчальному році робота психологічної служби  була націлена на реалізацію наступних завдань:

   

  здійснення особистісно-орієнтованого підходу до учнів, який передбачає  розвиток творчих здібностей учнів, індивідуалізацію їх навчання з урахуванням інтересів і нахилів;

   

  забезпечення наступності між початковою, основною та старшою школами з урахуванням психологічних особливостей та рівня розвитку пізнавальної сфери учнів різних вікових груп. Створення належних умов для поступової адаптації учнів 1-х, 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеню;

   

  спрямування роботи на збереження контингенту дітей, що мають високий рівень інтелектуального розвитку та забезпечення їх необхідною психологічною підтримкою;

   

  продовження роботи щодо формування в учнів навичок здорового способу життя та його збереження;

   

  психологічне супроводження  освітньої діяльності, спрямованої на розвиток творчої особистості шляхом підвищення ефективності індивідуальної роботи з учнями різного інтелектуального розвитку та дітьми, які потребують постійного педагогічного впливу і корекції.

   

  психологічне  забезпечення зростання професійної компетентності педагогів на основі впровадження досягнень передового педагогічного досвіду та психолого-педагогічної науки;

   

  психологічне супроводження  профільного навчання;

   

  реалізація індивідуальних запитів педагогів, дітей, батьків щодо психологічної допомоги;

   

  психологічний супровід дітей із сімей переселенців .

   

  У 2021/2022 навчальному році було проведено:

   

     Психологічне вивчення учнів 1-х класів:

   

  МЕТА:    1. Визначення рівня готовності учнів до шкільного навчання;
                   2. Вивчення мотиваційної та вольової готовності учнів;
                   3. Виявлення дітей «групи ризику»
  Дослідження проводилось у вересні 2021 року. Кількість досліджених: 14 учнів.
  РЕЗУЛЬТАТИ:

   

   14 учнів (100% обстежених) показали  високий та достатній рівень функціональної готовності. На підставі досліджень можна зробити такі висновки:

   

   4 учнів  мають  високий рівень адаптації, мають достатній словниковий запас, уміють спілкуватися з однолітками, навчальний матеріал засвоюють легко, уважно слухають вказівки, пояснення вчителя, виконують доручення без зовнішнього контролю, виявляють  великий інтерес до навчальної роботи, старанно готуються до всіх уроків, займають в класі високе статусне становище - тому швидко адаптувалися до школи;

   

  10 школярів мають середній рівень адаптації. Період адаптації цих дітей затягується. Вони мають незначні  труднощі в опануванні навчальної програми,  у спілкуванні з однолітками, іноді проявляють імпульсивність, ще не вміють керувати своєю поведінкою. Доброзичливе і тактовне ставлення зі сторони учителя та допомога батьків допоможуть їм;

   

  Дітей  які  потребують підвищеної уваги та допомоги як зі сторони вчителя, так і батьків та мають низький рівень адаптації- не виявлено. 

   

  За результатами психодіагностичного дослідження були проведені індивідуальні консультації для вчителів даних класів, виступ на педраді та індивідуальні консультації для батьків учнів (за запитом).

   

   Психологічне вивчення учнів 5-х класів:

   

  МЕТА:

   

  Визначення рівня психологічної готовності учнів до навчання в школі ІІ ступеня;

   

  Вивчення рівня розвитку пізнавальних процесів  та інтелектуального потенціалу учнів.

   

  Вивчення мотиваційної сфери учнів.

   

  Дослідження було проведено в вересні – жовтні 2021 року. В обстеженні взяли участь 25 учнів.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ: За результатами психологічного дослідження  учнів п’ятого класу :

   

   6 школярів мають високий рівень адаптації, вони  швидко та без напруження пристосувалася до нових умов навчання.

   

  15 школярів мають середній рівень адаптації. Цим дітям властиві негативні емоційні переживання ситуацій, пов'язаних з необхідністю саморозкриття, пред'явлення себе іншим, демонстрації своїх істинних можливостей.   Адекватно оцінюють себе. Щоб пристосуватися до нових вимог вчителів, їм необхідно більше часу.

   

   Низький рівень адаптації –  виявлений у 4 учнів .

   

       З окремими учнями проводилася індивідуальна психодіагностика за запитом учителів та батьків. Ці учні занесені у банк даних дітей «групи ризику», з ними проводиться відповідна робота.

   

  Психологічне вивчення учнів 9-х класів:

   

  МЕТА:

   

  Вивчення рівня розвитку пізнавальної сфери учнів.

   

  Вивчення навчальних інтересів учнів та побажань щодо подальшого навчання.

   

  Надання допомоги учасникам навчально-виховного процесу (педагогам, учням, батькам) у підготовці до вибору профілю навчання .

   

  Обстеження проведено в лютому 2022 року. В обстеженні взяли участь 18 учнів.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ:

   

   78% обстежених учнів мають необхідний  та достатній рівень розумового розвитку.                        

   

      22% обстежених учнів мають  рівень розумового розвитку, що не відповідає віковій нормі, отже, можуть мати певні проблеми щодо засвоєння навчальної програми в 10 класі.

   

      За результатами психодіагностичного дослідження проведені індивідуальні та групова консультації для учнів даного класу, індивідуальна консультація для класного керівника, виступ на педраді та на класних батьківських зборах.

   

       Крім того,   практичним психологом проведено опитування учнів 5-9 класів, щодо  виявлення здібностей та природних нахилів , до яких прагне дитина за своєю природою.

   

  Результат : Загалом обстежено  52 дітей:  Виявлено: 

   

  Інтелектуальні здібності –18 чол- (34 %)

  Творчі здібності  –32 ,   ( 61 %)

  Наукові здібності –12 ,     (23%).             

  Технічні -19,      (36%)

  Художні здібності-25,     (48%)

  Лідерські-19,     ( 36%)                       

  Музичні здібності- 6,     ( 11%)          

  Спортивні-27,     (51%)

  Гуманітарно -мовленеві-11,        (21%)

  Акторські -8,    ( 15%)                    

   

         Розпочато  моніторинг «Особистісна адаптованість учнів  5 – 11 класів до внутрішнього та навколишнього світу», що дозволяє проводити відстеження емоційно-психологічної налаштованості учнів на розвивальну міжособистісну взаємодію, визначення їхньої внутрішньої комфортності і гармонійності в контактах  із найближчим довкіллям, наповнення освітньої діяльності позитивним ставленням та установками, вчасно втручатися та вносити необхідні корективи. Обстежено 125 учнів.

   

  РЕЗУЛЬТАТИ:

   

      83 % обстежених учнів особистісно адаптовані до внутрішнього та навколишнього світу, а значить, мають належний рівень емоційно-психологічної налаштованості на навчальний процес, міжособистісні стосунки, позитивне самосприйняття. 

   

     14% обстежених дещо неадаптовані (тобто у них існує деяка невідповідність між цілями та     результатами своєї діяльності, яка не справляє психотравмувального впливу на особистість). 

   

       3% учнів дезадаптовані (у цих учнів існує певна дисгармонія між цілями і результатами  діяльності, що є джерелом психічної напруги, внутрішнього дискомфорту і нестабільності перебігу психічних процесів – страх, депресія).

   

  Проблемні поля визначались у 4 сферах і розподілились таким чином:

   

    «школа» -   (26%),  «самосприйняття» -  (8%) «оточення (поза школою)» -   10 учнів (4%),  «сім’я»-  7 учнів (3%).

   

  Проблеми учнів в сфері «школа» розподілились таким чином:

   

  -   ставлення до уроків – 69% (учнів, які пов’язують свої проблеми із школою),

   

  -   ставлення до школи та її вимог – 32%,

   

  -   ставлення до класного керівника – 17%,

   

  -   ставлення до вчителів – 12%.

   

  -   ставлення до однокласників – 7%.

   

  За результатами  дослідження проведено індивідуальні консультації для учнів, класних керівників, адміністрації.

   

  Практичним психологом та соціальним педагогом проведено консультаційні бесіди з учнями , батьками та вчителями. Тематика звернень :

   

  1.

  Труднощі у навчанні

  2.

  Формування психологічної готовності дошкільників до навчання в школі

  3.

  Шляхи підвищення мотивації учнів до навчання, проблеми шкільної неуспішності

  4.

  Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

  5.

  Адаптація дитини до нового колективу

  6.

  Асоціальні прояви у поведінці дітей

  7.

  Допомога дітям та сім’ям, які постраждали у військових конфліктах

  8.

  Допомога дітям та сім’ям, які перебувають у СЖО

  9.

  Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

  10.

  Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей учасників АТО

  11.

  Психологічний та соціально-педагогічний супровід дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб

  12.

  Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної освіти

  13.

  Профілактика шкідливих звичок ( вживання наркотичних речовин, напоїв що містят алкоголь, тютюнопаління)

  14.

  Дитяча злочинність

  15.

  Торгівля людьми

  16.

  Домашнє насильство

  17.

  Булінг

  18.

  Взаємовідносини в системі «вчитель-учень»

  19.

  Взаємовідносини в системі «батьки-діти»

  20.

  Взаємовідносини в системі «педагоги-батьки»

  21.

  Професійне самовизначення учнів

  22.

  Дитина у віртуальному просторі. Комп’ютерна залежність

  23.

  Суїцидальна поведінка дітей

  24.

  Обдаровані діти

  25.

  Статеве виховання, дружба, кохання, рання вагітність

  26.

  Робота з дітьми «груп ризику»

  27.

  Емоціна підтримка, зниження рівня тривожноності підчас карантину

   

  За рік проведено 256 консультувань.

   

           План роботи психолога  та соціального педагога ОЗ « Калайдинцівська ЗОШ ЛМР»  щодо    психологічного супроводу навчально-виховного процесу  виконаний повністю. 

   

           Проаналізувавши результати психологічних досліджень у 2021/2022 навчальному році, можна виділити актуальні проблеми, які потребують вирішення у 2022/2023 навчальному році:

   

  Продовжити психологічний  супровід учнів 1-х класів, вивчати адаптацію дітей до шкільного навчання, в разі необхідності проводити корекційну роботу.

   

  Вчителям 1-х класів дотримуватися санітарно-гігієнічних, психофізіологічних вимог, здійснювати індивідуальний підхід у освітній діяльності, розвивати пізнавальну активність та мислительну сферу дітей.

   

  Здійснювати психологічний супровід  освітнього процесу в 5 класі, проводити відстеження розвитку розумової сфери дітей  (в разі необхідності проводити корекційно-розвивальну роботу),  процесу адаптації п’ятикласників до навчання в школі ІІ ступеня, надавати допомогу вчителям щодо   будування розвивального компоненту уроків.

   

  Під особливий контроль педагогів і батьків взяти дітей з високими потенційними можливостями, проводити роботу щодо реалізації цими дітьми своїх можливостей. Продовжити психологічний супровід дітей даної категорії, проводити тренінгові заняття щодо розвитку впевненості в собі та мотивації досягнень.

   

  Психологу здійснювати супровід освітнього процесу в 9 класі, надавати допомогу  всім  його учасникам   щодо вибору профілю подальшого навчання.

   

  Педагогам при здійсненні освітнього процесу в 9 класі враховувати індивідуальні особливості учнів,  розвивати пізнавальну активність, намагатись досягти того, щоб учні реалізовували свій інтелектуальний потенціал.

   

  В 2022/2023 навчальному році  під особливий контроль взяти дітей – переселенців .

   

  Безпека життєдіяльності учнів

   

        Упродовж  2021/2022 навчального року однією з задач роботи школи була робота з охорони життя та здоров'я учнів, попередження дитячого травматизму.

   

        Робота з питань запобігання дитячого травматизму в школі здійснювалася у відповідності до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дорожній рух», Кодексу цивільного захисту України, «Про охорону дитинства», Указу Президента України від 20.11.2007 № 1121 «Про невідкладні заходи із забезпечення дорожнього руху», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 (назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), «Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616, листів Міністерства освіти і науки України від26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»  та інших нормативно-правових документів.

   

        З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, проведено аналіз стану профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, запобігання всім видам дитячого травматизму у навчальному закладі за 2021/2022 навчальний рік.   За результатами аналізу з'ясовано, що систему роботи педагогічного колективу школи з попередження дитячого травматизму складають:

   

  • планування та проведення профілактичних бесід з усіх видів дитячого травматизму класними керівниками з відповідною їх фіксацією в журналах;

   

  • проведення  вступного інструктажу учнів на початку навчального року;

   

  •проведення первинних (вересень, грудень, травень) та цільових і позапланових інструктажів учнів у разі необхідності;

   

  • організація позакласних виховних заходів з попередження дитячого травматизму;

   

  • залучення спеціалістів до проведення профілактичної роботи;

   

  • профілактична робота з батьками щодо попередження дитячого травматизму у побуті;

   

  • призначення відповідальних за безпеку дітей під час навчально-виховного процесу та проведення позакласних заходів;

   

  • розгляд та аналіз питань попередження дитячого травматизму на засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань   класних керівників, нарад при заступнику директора;

   

  • контрольно-аналітична діяльність адміністрації щодо роботи педагогічного колективу з попередження дитячого травматизму.

   

   Інформація  з питань запобігання дитячого травматизму своєчасно і повністю доводиться до учасників навчально-виховного процесу на нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах тощо.

   

  Моніторинг випадків дитячого травматизму за навчальний рік:

   


  Місяць


  Всього випадків травматизму 


  Травмовано під час навчально-виховного процесу 


  Травмовано в позаурочний час 


  Урок, заняття 


  На перерві, інше 


  Дорожньо-транспорті пригоди 


  Побутові випадки 


  вересень 

  1
  1


  жовтень

  0
  2


  листопад  0


  1

  0

  0


  грудень

  0
  0


  січень

  0
  0


  лютий

  0


  0  0

  0


  березень


  0

  0

  квітень

  0

  0

  0

  0

  0

  травень

  0

  0

  0

  0

  0

   

  ІІ. Здійснення профілактичної роботи в школі

   


      Слід зазначити, що в закладі створені безпечні умови для навчання та виховання учнів. Учасники освітнього процесу в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів. Відповідно до нормативних вимог з учнями проводилися інструктажі з техніки безпеки на уроках фізики, хімії, інформатики, трудового навчання, фізичного виховання, при організації екскурсій, культпоходів, ігор, індивідуальні бесіди тощо.

   

      Одним із шляхів запобігання наявних негативних факторів та подолання їх наслідків, практичної реалізації завдань, визначених у державних документах, є впровадження в навчальний процес курсу «Основи здоров'я» (5-9 кл.), програма якого визначається практичним спрямуванням, передбачає формування основних моделей безпеки під час виникнення побутових, природних, техногенних надзвичайних ситуацій. Учні та працівники школи систематично проходять медичний огляд.

   

           Робота з попередження усіх видів дитячого травматизму проводилась класними керівниками систематично. Класні керівники регулярно проводили бесіди, тематичні класні години з профілактики травмування учнів. Усі бесіди та інструктажі фіксувались в журналах з охорони праці та безпеки життєдіяльності учнів.

   

      Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед учнів класними керівниками було проведено комплекс бесід:

   

  - правила дорожнього руху;

   

  правила протипожежної безпеки;

   

  - запобігання отруєнь;

   

  - правила безпеки при користуванні газом;

   

  - правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

   

  - правила безпеки на воді;

   

  - правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

   

       Крім того, класні керівники провели додаткові бесіди з учнями  з попередження всіх видів травматизму перед початком осінніх, зимових, весняних та літніх  канікул, оформлені Пам’ятки для дітей та їх батьків.

   

       Під постійним контролем класних керівників знаходиться відвідування школи учнями. Причини пропусків занять негайно з’ясовуються, підтримується постійний зв’язок з батьками.

   

       Питання профілактики дорожньо-транспортного дитячого травматизму, охорони життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені на батьківських зборах у вересні, грудні, травні 2021/2022 навчального  року.

   

       На поверхах школи та в навчальних кабінетах розміщені плани евакуації учнів на випадок виникнення пожежі, затверджені згідно вимог. Класні керівники на виховних годинах нагадували учням про шляхи евакуації із приміщення школи, план дій у випадках виникнення пожежі, надзвичайних ситуацій.

   

       Учителі   вели чергування під час перерв на поверхах та подвір’ї школи. Був складений графік чергування на навчальний рік  чергування вчителів та адміністрації школи, в обов'язки яких входять підтримка дисципліни на перервах та запобігання травмування учнів.

   

       Та поряд з цим в роботі з питаннь застереження дитячого травматизму є певні недоліки. Так, під час перерв учні 1 – 4 класів та 5 - 7 класів поводяться травмонебезпечно (бігають по коридору та сходах школи, перегинаються на перилах сходів), про що неодноразово отримували попередження. З цих питань проводилися класними керівниками додаткові бесіди.

   

  Управлінська та організаційна діяльність

   

              Упродовж 2021/2022  навчального року адміністрацією школи опрацьовувались, вивчались та аналізувались питання з управлінської, організаційної, освітньої діяльності, а саме:

   

  управлінська діяльність адмістрації  школи та здійснення внутрішкільного контролю;

   

  організація освітнього процесу, рівень знань, умінь та навичок учнів, стан викладання предметів і курсів регіонального та шкільного компонентів базового навчального плану;

   

  організація системи методичної роботи та навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу;

   

  стан роботи школи щодо реалізації  концепції національного  виховання;

   

  організація роботи  з охорони праці та попередження дитячого травматизму;

   

  охорона дитинства та робота з дітьми пільгового контингенту;

   

  кадрове забезпечення діяльності закладу освіти: атестація та проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації;

   

  організація роботи закладів освіти під час карантинних обмежень та воєнного стану.

   

  Робота з направлення діяльності закладу в межі нормативно – правового поля була ключовою   протягом року, а саме:

   

  розроблено функціональні обов’язки директора, заступників директора, педагогічних працівників, класних керівників, завідуючих кабінетів, спеціалістів, обслуговуючого персоналу;

   

  розроблено та прийнято Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу;

   

  розроблені та затверджені функціональні обов’язки працівників закладу з питань охорони праці;

   

  завершено створення номенклатури справ закладу освіти;

   

  проводилась цілеспрямована робота щодо вдосконалення діяльності всіх структур закладу згідно  з його Статутом;

   

  Колективний договір між адміністрацією школи та профспілковим комітетом відповідає сучасним нормативно-законодавчим документам.

   

  Цілеспрямовано проводилась робота щодо підвищення культури управління навчальним закладом,   а саме:

   

  зміцнення виробничої дисципліни;

   

   розвитку інформаційного забезпечення всіх учасників освітнього  процесу.

   

              У школі створені та працювали органи самоврядування: батьківські комітети класів, шкільна дитяча організація. За участю вищезазначених органів вирішувалися найбільш важливі питання діяльності закладу, залучення та використання поза-бюджетних коштів, розвиток матеріально–технічної бази, організація освітнього процесу.

   

              Таким чином, у 2021/2022 навчальному році велась системна планова робота з даного питання. Але серед недоліків слід назвати труднощі, а саме: в забезпеченні 100%-го володіння педагогічними кадрами ІКТ, підвищення рівня і якості управлінської та організаційної діяльності.

   

  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

   

  У 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

   

  Діяльність педагогічного колективу школи у 2022/2023 навчальному році направити на вирішення пріоритетних напрямків:

   

  Продовжити впровадження в освітньому середовищі школи Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту» та інших освітніх документів.

   

  Забезпечити доступність до  освіти дітей шкільного віку мікрорайону школи;

   

  Забезпечити у 2022/2023 навчальному році перехід до роботи за новим державним освітнім стандартом учнів 5-го класу школи;

   

  Організувати інклюзивне та індивідуальне навчання дітей з особливими потребами;

   

  Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитино-центризму (орієнтація на потреби учня);

   

  Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Серед ключових компетентностей – володіння державною мовою, математична, загальнокультурна й екологічна компетентності, підприємливість та іноваційність, економічна компетентність. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

   

  Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

   

  Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів (створити безпечне та комфортне освітнє середовище);

   

  Створити належні умови освітнього процесу в школі (в умовах воєнного стану);

   

  Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, оволодівати і застосовувати на практиці інструментарії дистанційного навчання;

   

  Сприяти збереженню мережі класів та контингенту учнів школи, особливо при переході з початкової до базової основної школи.

   

  ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

   

  Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

   

  Педагогічна тема:

   

  “Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”

   

  Методична тема:

   

  «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму».

   

  Виховна тема:

   

  «Формування патріота та громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвиненої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

   

  З цією метою:

   

  Забезпечити якісну роботу методичних об’єднань школи.

   

  Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, міста, області, держави.

   

  Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

   

  Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.

   

  Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу, оволодівати інструментами дистанційного навчання. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).

   

  Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2022/2023 навчальний рік.

   

  У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

   

  Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями  шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН  тощо.

   

  Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

   

  Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

   

  Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.

   

  Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

   

  Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, загальнолюдських  якостей.

   

  Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять; забезпечити духовну єдність поколінь.

   

  Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

   

  Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

   

  Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи.

   
 
 
Поділись новиною з друзями в соціальних мережах: